Due-Diligence

Addertjes onder het gras komen boven

Onder due-diligence verstaat men de audit die wordt uitgevoerd bij de samenwerking en/of fusie tussen twee of meerdere corporaties. De bedoeling hiervan is de exacte waarde van de corporatie te bepalen en te controleren of er geen financiële negatieve verrassingen naar boven komen.

De procedure van due-diligence bestaat bestaat uit het inventariseren en het beschrijven van alle risico's en onzekerheden waarmee een corporatie te maken kan hebben.

Er kunnen zich diverse addertjes onder het gras bevinden op diverse vlakken:

  • strategisch
  • operationeel (interne netwerken, integratie)
  • financieel (waarborgen, juistheid cijfers)
  • juridisch (hangende geschillen, milieuproblematiek)
  • fiscaal vlak (controle fiscus, BTW-herziening
  • sociaal (dubbele functies, sociale onrust, vakbonden)

Organisatie doorlichten

FBTA is expert op het gebied van de financiële due-diligence. Overweegt u fusie of samenwerking met een andere partij, dan lichten wij uw financiële situatie door. In onze rapportage brengen wij helder en duidelijk onze bevindingen in beeld.

Organisatiedoorlichting en financiële vraagstukken bij corporaties hebben voor ons geen geheimen. Hebt u vragen dan horen wij dat graag van u tijdens een vrijblijvend gesprek.

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer