Financieringsplan

Het financieringsplan hebt u nodig bij een investeringsplan. In het financieringsplan vermeldt u hoe u uw investeringen denkt te kunnen financieren.

Voor de financiering van uw onderneming zult u zowel een beroep doen op eigen middelen als op geleend kapitaal. Een belangrijke vraag is of u voldoende financiering kunt aantrekken.

Bepaal eerst hoeveel middelen uzelf in uw onderneming kan investeren. Als u dit bedrag aftrekt van het totaalbedrag aan investeringen, weet u welk bedrag aan investeringen met vreemd vermogen gefinancierd moeten worden.

Liquiditeitsprognose

Om uw financieringsbehoefte goed in beeld te krijgen, is een goede liquiditeitsprognose bittere noodzaak, zeker als u wilt gaan sturen op uw kasstromen. Deze prognose geeft u inzicht in uw maandelijkse tekorten of overschotten.

Financieringsmogelijkheden steeds meer beperkt

Voor corporaties wordt het steeds moeilijker om over voldoende financieringsmogelijkheden te beschikken. Het borgingsplafond van het WSW is niet altijd voldoende om die financiële middelen aan te trekken die u nodig hebt om uw investeringen te betalen.

Hoe gaat u daarmee om? Hebt u alle mogelijkheden onderzocht om over voldoende middelen te beschikken?

FBTA ondersteunt en adviseert corporaties op dit gebied. Wij voeren gesprekken met uw financier en het WSW om de mogelijkheden te bezien waardoor u over voldoende middelen kunt beschikken. Voor het opstellen van het financieel plan heeft FBTA de juiste mensen in huis, om uw financieringsplan op te stellen.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer