Fusiebegeleiding

Fusies en overnames zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Toch is het succespercentage van fusies erg laag. FBTA beschikt inmiddels over ruime ervaring in het begeleiden van fusieprocessen.

Geen enkele fusie of overname is gelijk. Er is wel een vast patroon in het proces te ontdekken. Elke fusie en overname kent de volgende vier fasen: oriëntatie, ontwerp, inrichting en transformatie. Iedere fase bevat een aantal activiteiten die uitgevoerd moet worden.

Een fusie met draagvlak

Voor een optimaal resultaat doet de organisatie het meeste werk zelf. Zo hebben medewerkers de gelegenheid verantwoordelijkheid te nemen, te groeien en zich te ontwikkelen. Bij het doorlopen van de verschillende fases, fungeert FBTA als procesarchitect, bewaker van acties en voortgang en coach van het topteam en het middle-management. Wij zijn de katalysator en facilitator van het veranderingsproces mede door onze onafhankelijke positie.

(Her)inrichting van de organisatie, fusiebegeleiding (woningcorporaties)

Is uw organisatie klaar voor het realiseren van haar externe doelstellingen? Zijn bedrijfsprocessen optimaal ingericht? Beschikken medewerkers over voldoende en de juiste competenties? Sluit de organisatiekracht en –capaciteit aan bij wat u wilt? FBTA biedt u adequate ondersteuning bij dit soort vraagstukken. Zo zijn we zeer ervaren in het begeleiden van fusieprocessen.

FBTA maakt dit soort complexe processen hanteerbaar door:

  • volgens een helder stappenplan te werken
  • onvoorziene situaties met de juiste interventies tegemoet te treden
  • de juiste mensen op de juiste momenten te betrekken
  • planning en voortgang stringent te bewaken
  • te zorgen voor een heldere en zorgvuldige communicatie

Meer weten? Neem contact op!

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer