Financieel beleid

Waar wilt u nu eigelijk op sturen?  Welke financiële kaders hanteert uw corporatie? Financieel beleid en financieel beheer kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het financiële beleid, zoals dat in de begrotingen is opgenomen, loopt als het ware over in het financiële beheer, weergegeven door registratie, controle en rapportage.

De vastleggingen van beleidsvoornemens in allerlei begrotingen en de registratie/rapportage over de werkelijkheid, maakt het een bestuur mogelijk inzicht te krijgen in:

  • de uitkomsten van het ingezette beleid, en
  • de consequenties en kosten van het voorgenomen beleid

Met behulp van een geschikt managementinformatiesysteem kan vooraf, tijdens en achteraf worden bijgestuurd en verantwoording worden afgelegd.

Financieel management (financieel beleid en beheer) is een belangrijk onderdeel van het bestuursbeleid.

Financieel management

Taken van financieel management zijn:

  • het verwerven van middelen
  • het verdelen en besteden van middelen
  • het administreren, informeren en verantwoorden
  • het liquiditeits- en vermogensbeheer

Financiële risico's

Kunt u nog zonder financieel beleid? Financiële risico’s zijn de afgelopen periode sterk toegenomen. De financiële positie staat onder druk. Welke invloed heeft dit alles op de realisatie van uw plannen?

Financieel referentiekader

FBTA ondersteunt corporaties bij het formuleren en uitwerken van uw uitgangspunten van financieel beleid waaronder het investerings- en treasystatuut. Met een gedegen aanpak brengen wij de kaders van uw financieel beleid in beeld. U hoeft zich niet meer af te vragen wat de financiële gevolgen voor uw corporatie op basis van uw voorgenomen plannen en activiteiten. Met een financieel beleidsplan heeft u een belangrijk sturingsinstrument in handen.

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging 2019 01-02-2019

Onlangs zijn de huurverhogingspercentages voor 2019 bekend gemaakt en de inkomensgrens, waarboven een verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging kan aanzeggen. Lees meer

Inkomensgrenzen 2019 06-11-2018

Inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2019 Lees meer

Belastingmaatregelen 20-09-2018

Rijksbegroting 2019: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties Lees meer

Vacature Financial Controller 02-08-2018

Ben jij de proactieve, onmisbare sparringpartner? Lees meer