Projectadministratie

Inzicht in het verloop van uw projecten

Het voeren van een projectadministratie geeft inzicht in de geplande en de werkelijke inzet van middelen per project. Daarnaast is van belang dat het proces en risico's goed gemonitord worden.

Dit administratieve proces is een belangrijk hulpmiddel bij de bewaking van de projectvoortgang.

De projectadministratie is ook een bron van informatie voor het management van de corporatie. Deze informatie dient als hulpmiddel bij het nemen van strategische beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld het financiële beleid van een organisatie.

Zo ziet een projectadministratie eruit

Binnen een projectadministratie kunnen de volgende zaken worden vastgelegd:

  • basisgegevens van de projecten - alle projectinformatie (projectnummer, kostenplaats, projectleider, klantgegevens, etc.)
  • een voorcalculatie - begroting van het offertebedrag, brutomarge, benodigde uren, middelen en materialen
  • een nacalculatie - registratie van de ingezette uren, middelen en materialen
  • projectfacturering - facturering aan de klant; dat kan zowel via losse facturen als via termijnfacturering
  • een projectdossier - vastlegging/archivering van alle notities, afspraken en documenten

Corporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven. Hoeveel denkt u de komende jaren te gaan investeren? Hoe bewaakt u de geldstromen? Een goed opgezette en ingerichte projectorganisatie - en administratie is noodzakelijk om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en in control te zijn.

Voor het beste advies en optimale ondersteuning schakelt u FBTA in bij het opzetten en inrichten van uw projectorganisatie- en administratie.

Het is nog niet te laat! Hoe ver bent u?

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer