Management Informatie

Inzicht ten voeten uit

Nieuwe wet- & regelgeving stelt eisen aan uw managementinformatie. Goede managementinformatie geeft inzicht in geleverde prestaties. Het biedt een handvat om toekomstige prestaties tijdig positief te beïnvloeden. Wilt u zien hoe uw strategische doelstellingen worden gerealiseerd en hoe operationele processen worden uitgevoerd? Dan hebt u een adequaat managementinformatiesysteem nodig.

Los problemen met uw informatiestroom op

Wanneer de managementinformatie niet in orde is, is dat vaak een symptoom van een onderliggende oorzaak. Bijvoorbeeld:

 • Er is geen heldere strategie met concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren.
 • Verantwoordelijken in uw organisatie zijn niet eenduidig vastgesteld.
 • Het besturingsinstrumentarium is niet op orde.
 • De organisatie is voornamelijk bezig met administratie van de financiële transacties en komt niet toe aan managementcontrol-taken.
 • De organisatie is sterk gegroeid of veranderd. De vroegere managementinformatie is niet meer op de huidige situatie aangesloten.

Orde in de chaos

Uw managementinformatie brengen wij in een relatief kort tijdsbestek op orde. In hoofdlijnen bestaat onze aanpak uit de volgende stappen:

 • Tijdens de voorbereidingsfase voeren wij gesprekken met de betrokken leden van de RVC, directie,  managers en controller(s). Op basis van deze gesprekken vormen wij een beeld van strategie, beleid, doelstellingen, verantwoordelijkheidsverdeling en procesinrichting.
 • In één of meer workshops definiëren de betrokken managers en controller(s) de gewenste managementinformatie samen met ons.
 • Dit wordt vervolgens samen met de betrokken controller(s) verwerkt in een functionele beschrijving en een concept-managementrapportage.
 • Samen met u brengen wij in kaart welke maatregelen noodzakelijk zijn om het managementrapportageproces vlekkeloos te laten verlopen.
 • Aan de hand van de wensen uit de organisatie bepalen wij samen met u welk instrument het beste past om de managementinformatie technisch te realiseren.
 • Vervolgens begeleiden wij u desgewenst met de praktische, technische realisatie van de managementinformatie.

Wat kunnen wij verder voor u betekenen?

 • Doorlichten van uw huidige managementinformatievoorziening. De uitkomst hiervan is een beknopt rapport met concrete verbetervoorstellen.
 • Begeleiding bij de definitie van managementinformatie die aansluit op strategie, beleid en operatie.
 • Begeleiding bij de selectie van een managementinformatiesysteem.
 • Begeleiden van de technische realisatie van het managementinformatie.
NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer