Administratieve organisatie

FBTA adviseert corporaties bij het opzetten, inrichten en vastleggen van de administratieve organisatie (AO). Onze kennis en ervaring staat garant voor een snelle effectieve en efficiënte aanpak en werkwijze. Bij een groot aantal corporaties zijn wij betrokken geweest dit vraagstuk voor hen in te vullen en op te lossen. FBTA treedt hierbij op als adviseur van de stuurgroep. Het vastleggen en implementeren van uw AO kan natuurlijk ook.

AO is een vakgebied binnen de informatiekunde en bedrijfsleer. De AO houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen.

Bestuurlijke informatievoorziening

Een meer moderne vertaling van het begrip AO is bestuurlijke informatieverzorging. Een deugdelijke AO is van belang om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen.

AO wordt ook wel gekarakteriseerd door de 6 W's: Wie (functionaris) mag Wat (welke gegevens), Waarom, Wanneer en Waarmee (met welke hulpmiddelen) bewerken en Waarheen gaan die gegevens. Belangrijke controle items zijn hierbij juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie.


Voor AO is het belangrijk om praktische kennis en inzicht te hebben over de organisatie en haar omgeving. Het vakgebied moet niet beperkt blijven tot papier. Dit is voor vele organisaties (nog steeds) een struikelblok.

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer