Terug naar overzicht

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021

10-12-2020

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021 gepubliceerd.? 

DAEB inkomensgrens

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2021 € 40.024 bedragen. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt van € 43.574 naar?€ 44.655. De door de minister voorgenomen splitsing van de inkomensgrens in één- en meerpersoonshuishoudens staat pas gepland voor 2022. 

Passend toewijzen en liberalisatiegrens

Voor het passend toewijzen zijn vanaf 1 januari 2021 de inkomensgrenzen als volgt: 

  • Eenpersoonshuishouden (< AOW): € 23.725 
  • Eenpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 23.650 
  • Meerpersoonshuishouden (< AOW): € 32.200 
  • Meerpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 32.075 

Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de lage aftoppingsgrens € 633,25 en de hoge aftoppingsgrens € 678,66. De liberalisatiegrens gaat naar €752,33. 

Indexpercentages Verzamelinkomens Belastingdienst

De indexering voor het omrekenen van inkomens uit 2019 en 2020 naar 2021 bedraagt respectievelijk 5,23% (2019) en 2,48% (2020). 

10-12-2020 - Finance Ideas

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden