Sturen op kasstromen

Hoe groot is uw broek? En..... kunt u hem nog ophouden?

Cashflow, oftewel kasstroom, is een belangrijk instrument voor ondernemers om hun onderneming te sturen. Hoe houdt u grip op uw kasstromen? Over welke informatie beschikt u en is deze actueel? Hoe flexibel bent u om in te grijppen en bij te sturen? Kasstroombeheer is van groot belang om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. In hoeverre stuurt u op uw rentedekkingsgraad (ICR), debt service coverage ratio (DSCR), kortom bent u in staat om uw schulden af te lossen en loan to value, ontwikkeling van uw schuldpositie (LTV)?

Maar hoe kan het dan dat veel ervaren ondernemers dit als moeilijk zien. Begrijpen zij de ingewikkelde overzichten in hun jaarrekening niet? FBTA kan samen met u een begrijpelijke en overzichtelijke liquiditeitsplanning op stellen.

Sturen op kasstromen is van groter belang dan ooit! Door de kredietcrisis is het lastiger geworden om geld te lenen. Daarnaast hebben corporaties te maken met een grote druk op woningmarkt. Welke rol speelt het WSW hierbij?

Laat u niet verrassen

Zorg dat u antwoord hebt op de volgende vragen:

  • zijn uw kasstromen (operationeel, investeringen en financieel) voor de komende periode en op langere termijn inzichtelijk?
  • krijgt u de hiervoor benodigde informatie vanuit alle afdelingen op tijd?
  • zijn de risico’s per kasstroom helder en in hoeverre zijn deze afgedekt?
  • kunt u uw (nieuwbouw) projecten nog financieren als de verkoop tegenvalt?

Tijdig de juiste informatie beschikbaar

FBTA heeft ruime ervaring met sturen op kasstromen bij woningcorporaties. We kunnen u helpen om op tijd de benodigde stuurinformatie inzichtelijk te krijgen en financiële risico’s in kaart te brengen. Daarbij kunnen we samen met u scenario’s opstellen op basis waarvan u de juiste besluiten kunt nemen.

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer