Intern Controleplan

Corporaties ontwikkelen zich in een hoog tempo tot professionele vastgoedorganisaties. Risico’s nemen toe en de behoefte aan goede en juiste informatie eveneens. Hoe weet u dat de geleverde informatie juist, volledig en tijdig is? Interne controle is daarbij een hulpmiddel.

Werkt uw afdeling Planning & Control met een geautoriseerd intern controleplan? Zijn functiescheidingen in voldoende mate aanwezig?

Interne controle is het proces dat gericht is op het verkrijgen van duidelijkheid over het bereiken van doelstellingen op gebied van:

  • de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen
  • de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
  • het bewaken van activa of waarden

Een andere definitie is: Interne controle is een gevolg van het delegeren van bevoegdheden en gericht op de wijze waarop en de mate waarin men gebruik maakt van gedelegeerde bevoegdheden. Interne controle wordt namens of door de leiding uitgevoerd.

Interne controle wordt veelal in dezelfde adem genoemd met "Operational auditing". Dit proces zich ook gericht op het doen van onderzoek naar de activiteiten binnen een bedrijf of instelling.

Stappenplan interne controle

  • het vaststellen van normen (soll)
  • benoemen KPI's op basis van balanced scorecard
  • het waarnemen van de werkelijkheid (ist)
  • het toetsen van de normen aan de werkelijkheid: doel vaststellen afwijkingen
  • deze afwijkingen analyseren: doel oorzaken vaststellen
  • rapporteren: doel te nemen maatregelen vermelden en aanbevelingen doen
  • realisatie

FBTA is voor u de partner om u hierbij te ondersteunen.

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer