Intern Controleplan

Corporaties ontwikkelen zich in een hoog tempo tot professionele vastgoedorganisaties. Risico’s nemen toe en de behoefte aan goede en juiste informatie eveneens. Hoe weet u dat de geleverde informatie juist, volledig en tijdig is? Interne controle is daarbij een hulpmiddel.

Werkt uw afdeling Planning & Control met een geautoriseerd intern controleplan? Zijn functiescheidingen in voldoende mate aanwezig?

Interne controle is het proces dat gericht is op het verkrijgen van duidelijkheid over het bereiken van doelstellingen op gebied van:

  • de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen
  • de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
  • het bewaken van activa of waarden

Een andere definitie is: Interne controle is een gevolg van het delegeren van bevoegdheden en gericht op de wijze waarop en de mate waarin men gebruik maakt van gedelegeerde bevoegdheden. Interne controle wordt namens of door de leiding uitgevoerd.

Interne controle wordt veelal in dezelfde adem genoemd met "Operational auditing". Dit proces zich ook gericht op het doen van onderzoek naar de activiteiten binnen een bedrijf of instelling.

Stappenplan interne controle

  • het vaststellen van normen (soll)
  • benoemen KPI's op basis van balanced scorecard
  • het waarnemen van de werkelijkheid (ist)
  • het toetsen van de normen aan de werkelijkheid: doel vaststellen afwijkingen
  • deze afwijkingen analyseren: doel oorzaken vaststellen
  • rapporteren: doel te nemen maatregelen vermelden en aanbevelingen doen
  • realisatie

FBTA is voor u de partner om u hierbij te ondersteunen.

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden

Laatste nieuws

Huurverhoging 2019 01-02-2019

Onlangs zijn de huurverhogingspercentages voor 2019 bekend gemaakt en de inkomensgrens, waarboven een verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging kan aanzeggen. Lees meer

Inkomensgrenzen 2019 06-11-2018

Inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2019 Lees meer

Belastingmaatregelen 20-09-2018

Rijksbegroting 2019: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties Lees meer

Vacature Financial Controller 02-08-2018

Ben jij de proactieve, onmisbare sparringpartner? Lees meer