Download kalender

Download

Laatste nieuws

Huurverhoging gemiddeld 2% 25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen Lees meer

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022 08-11-2021

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje. Lees meer

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming 23-12-2020

Per 1 april 2021 wetswijziging afvoer en opslag inboedel na een ontruiming. Lees meer

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2021 10-12-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 december jl. alsnog de indexpercentages en inkomensgrenzen voor 2021. Lees meer

FBTA landmeter

FBTA landmeter

Trainingen en opleidingen

In 2006 is FBTA gestart met het aanbieden en verzorgen van in company trainingen. Onze focus richt zich vooral op de interne organisatie van woningcorporaties. Corporaties hebben een maatschappelijke taak.
Echter de interne organisatie en bedrijfsvoering mag hierbij niet vergeten worden.

Corporaties bevinden zich in een transitiefase. Wat betekenen alle veranderingen voor u? Hoe gaat de corporatie van de toekomst er uit zien? Voor corporaties is het van belang dat zij hun organisatie en financiën goed op orde hebben en een evenwicht vinden tussen maatschappelijk en financieel rendement.

Onze aanpak en werkwijze kenmerkt zich door aansluiting te zoeken met de dagelijkse praktijk van uw eigen organisatie. Interactieve trainingen met humor is ons credo. U zult zich bij ons tijdens onze bijeenkomsten thuis voelen en niet vervelen. Daarnaast kan de opgedane kennis direct worden toegepast in de praktijk. Het maakt van u een betere gesprekspartner en vergroot uw zelfvertrouwen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën.
Voor referenties verwijzen wij naar elders op deze site.

Onze trainingen bieden wij ook aan als open inschrijvingen. Inmiddels heeft FBTA het grootste aanbod voor de sociale huursector op het gebied van financiële trainingen en Wet & Regelgeving.

Kwaliteit is bij FBTA belangrijk. FBTA is geregisteerd/certificeert door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en de NRTO (Nederlanse Raad van Trainingen en Opleidingen) waardoor diverse trainingen voor toezichthouders en bestuurders PE punten opleveren en al onze trainingen vrijgesteld zijn van BTW.

De afgelopen jaren zijn wij door onze relaties eveneens gevraagd om als adviseur, coach en interim-manager op te treden. Met onze uitgebreide kennis en ervaring van uw sector voor ons geen probleem.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Wij hopen u binnenkort op een van onze trainingsdagen te mogen begroeten!

Wie zijn wij?

Box 1

FBTA is gespecialiseerd in kennisoverdracht op het gebied van financiën, volkshuisvesting en organisatieontwikkeling. Wij richten ons geheel op organisaties en mensen, werkzaam binnen de vastgoedsector zoals onder andere corporaties, commerciële vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars.

Lees meer

Advies en Interimmanagement

Box 1

Onverwacht ontstaat binnen uw organisatie een personeelsprobleem. Dat wilt u adequaat en snel oplossen. Natuurlijk zit u er niet op te wachten. Maar ... kunt u zonder?
FBTA Interimmanagement neemt u de zorg uit handen. Snel en tegen scherpe tarieven de interimmanager die u zoekt.

Lees meer