Terug naar overzicht

Wijkontwikkeling

Als procesmanager brengt u een bestaande wijk in een volgende fase van ontwikkeling. U ontwikkelt een integrale visie op de wijk, waarbij meerdere private en publieke initiatiefnemers en gebruikers zijn betrokken, vanaf het initiatief tot de realisatie. U bent namens de woningcorporatie verantwoordelijk voor een optimaal resultaat en legt hierover verantwoording af aan de manager vastgoed en/of rechtstreeks aan het bestuur.

Welke route volgt u naar een succesvolle realisatie? Hoe richt u in- en extern het proces in en met welke aspecten houdt u daarbij rekening? Wilt u zich hierop voorbereiden en beschikken over het juiste inzicht en gereedschap, denk dan eens na over onderstaande training.

Het programma omvat onder andere

 • integreren strategisch voorraadbeleid en wijkbeheer
 • inventarisatie actoren, factoren, visies en belangen, waaronder stedelijke- en ruimtelijke kwaliteit, volkshuisvestingsplan, milieu, energie en veiligheid
 • afspraken over (privaat-publieke)samenwerking ten aanzien van ontwikkeling en beheer, contracten, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
 • ontwikkelen en beheren communicatieproces, participatie en draagvlak gebruikers
 • gebruik van communicatiemiddelen
 • afwegingsmodellen, analyse en besluitvorming programma van eisen
 • financiële planning en begroting
 • planning, projectdefinities, realisatie en evaluatie

Wat levert het u op

 • u bent in staat een bijdrage te leveren aan het samenstellen van een wijkontwikkelingsplan
 • u herkent en kunt toepassen de voorwaarden en uitgangspunten waaraan een plan moet voldoen
 • u kunt samenwerking aangaan met andere betrokkenen
 • u ontwikkelt ideeën om beheerproblemen op te lossen

Doelgroep

Proces- en projectmanagers, managers vastgoed, managers wonen en beleidsmedewerkers.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
DUUR Op aanvraag UW INVESTERING Op aanvraag

Download kalender

Download