Terug naar overzicht

De Commissaris en treasury

"Om het imago van de woningcorporaties te verbeteren moet het interne toezicht nog veel scherper", luidt een uitspraak van de voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Rente is één van de grootste kostenposten van een woningcorporatie. De wijze waarop met renterisico's wordt omgegaan, zal het resultaat substantieel beïnvloeden. En daarmee is meteen de essentie van een adequaat toezicht op treasury weergegeven.

Het programma bevat de volgende onderdelen

  • hoe worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom treasury geregeld
  • aan welke eisen moet een treasury-statuut voldoen
  • hoe worden financieringsvraagstukken onderbouwd
  • over welke informatie (rondom treasury) moet ik als commissaris of toezichthouder kunnen beschikken?
  • welke eisen worden aan een treasury-of auditcommissie gesteld

Wat levert het u op?

  • na de studiedag beschikt u over kennis van de gebruiken en begrippen binnen de treasury van een woningcorporatie
  • weet u welke informatie essentieel is voor een adequaat toezicht
  • bent u in staat om deze informatie te beoordelen en een oordeel te vellen

Doelgroep

Commissarissen en toezichthouders van woningcorporaties die hun toezichthoudende rol "handen en voeten" willen geven.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download