Terug naar overzicht

Risicogestuurd prestatiemanagement

Risico’s zijn niet alleen onlosmakelijk met de organisatie verbonden, maar ook met prestaties. Wie zijn risicomanagement op orde heeft, vergroot de voorspelbaarheid van resultaten en het behalen van de doelen. Die resultaten kunnen divers geformuleerd zijn. Bijvoorbeeld het behalen van concrete beleidsdoelen, een gewenste verandering binnen de organisatie of het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving. Binnen de cursus gaan we in op de wijze waarop managers en bestuur, binnen de grenzen van hun risicobereidheid, zelf voor hun resultaten en de daarmee samenhangende risico’s verantwoordelijk zijn. Dat is risico gestuurd prestatiemanagement.

FBTA biedt in samenwerking met BDO deze training aan om u te helpen bij het vergroten van de voorspelbaarheid van resultaten. Ervaren risicomanagement specialisten praten u bij over innovatieve methoden en technieken om ervoor te zorgen dat risicomanagement écht leeft en werkt in uw organisatie. Betere besluitvorming op alle niveaus in de organisatie en toenemend risicobewustzijn bij managers en medewerkers in lijn met het risicoprofiel van uw organisatie. Is dat een uitdaging die u aanspreekt. Uiteindelijk draagt dit bij aan: 

 • het tijdig kunnen anticiperen op negatieve ontwikkelingen of mogelijke incidenten;
 • het vermindering van faalkosten en onvoorziene verliezen, zoals afboekingen, claims en herstelkosten;
 • voorspelbare en stabielere resultaten (bijvoorbeeld kasstromen, maar ook ten aanzien van niet-financiële doelstellingen);
 • bescherming en groei van het vertrouwen van huurders, gemeente en andere belanghebbenden in uw organisatie;
 • het voldoen aan vereisten van ‘good governance’ ter voorkoming van aansprakelijkheid;
 • continuïteit van uw organisatie en creatie van maatschappelijke waarde.

Het programma omvat onder andere

 • kennis van de uitgangspunten van modern risicomanagement vanuit ISO31000 en COSO ERM 2017;
 • het onderhouden van de relevante kernwaarden en strategische risico’s
 • de planning & control cyclus van uw corporatie
 • waarom het gebruik van scenario analyse belangrijk
 • hoe vertaalt u strategie naar sturing en prestatie indicatoren
 • hoe maakt u risicobewustzijn en -bereidheid voldoende concreet
 • welke informatie en communicatie over risico’s en prestaties is van belang
 • wat is een juiste balans binnen de soft en hard controls binnen uw organisatie
 • welke bijdrage levert technologie aan een efficiënte en effectieve beheersing
 • waarom inzicht in de operationele risico bijdraagt aan de optimalisatie van processen
 • hoe internal audits bijdragen aan een continue verbetering

Resultaat

 • u bent op de hoogte van de ontwikkelingen en achtergronden van risico gestuurd prestatiemanagement
 • u weet op welke wijze aan adequate inrichting en functioneren bijdraagt aan de realisatie van de doelen
 • u hebt oog voor de menselijke factoren die een belangrijke voorwaarde vormen voor het succes van prestatiemanagement
 • u weet wat de beschikbare methoden en technieken zijn om risicoanalyses uit te voeren

Doelgroep

Directeur/bestuurders, leden van de Raad van Commissarissen en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn en of zich willen verdiepen in het organiseren en/of uitvoeren van risicoanalyses.(Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBOWO).

Studiebelasting

Twee uur voorbereiding voor de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 595,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 12,50).

Meer informatie over kosten van verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 31 oktober 2024 - Regio Amsterdam
UW INVESTERING € 595,00 vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 6 PE studiepunten.

Download kalender

Download