Terug naar overzicht

Rekenen aan onroerend goed

Investeren en beleggen in onroerend goed is één van de primaire processen van uw corporatie. Het inzichtelijk maken van de financiële toekomst blijft een lastige zaak omdat er onvermijdelijk onzekerheden meespelen.

Om weloverwogen keuzes te kunnen maken moet de corporatie kunnen bepalen welke investering financieel het meest gunstig is. Wat zijn de financiële gevolgen op uw resultaat, rendement, kasstromen en vermogensontwikkeling. Daarnaast is van belang welke risico's hierbij een rol spelen. Motieven voor het nemen van investeringsbeslissingen moeten gebaseerd zijn op toekomstverwachtingen en niet op het verleden.

Bent u betrokken bij het nemen van investeringsbeslissingen dan hebben wij voor u speciaal de training “Rekenen aan onroerend goed”.

De training verschaft u de basis voor een goed krachtenspel rond onroerend goed transacties.

Het programma omvat onder andere

 • financiële rekenkunde waaronder contante waarde en eindwaarde
 • rendement begrippen zoals bruto aanvangsrendement (BAR), netto aanvangsrendement (NAR), beleids- en bedrijfswaardeberekening, Internal rate of return (IRR) en exit yield
 • exploitatieopzet sociale huurwoningen
 • sturen op kasstromen
 • investeren en financieren
 • optimaliseren verdiencapaciteit
 • sturen op rendement en resultaat
 • waardebepaling, marktwaarde versus beleidswaarde

Na afloop

 • kunt u zelfstandig berekeningen uitvoeren
 • heeft u inzicht in de financiële gevolgen van voorgenomen besluitvorming
 • kent u de gehanteerde rekenmethodieken en uitgangspunten
 • heeft u inzicht in de gevolgen die tijd en parameters op het resultaat hebben

Doelgroep

Directeur/bestuurders, leden van de Raad van Commissarissen, projectmanagers, projectleiders van de afdeling Vastgoed, verhuurmakelaars en functionarissen van de financiële afdeling die te maken hebben met de financiële consequenties van het beheer en exploiteren van vastgoed. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 595,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 15,00).

Meer informatie over kosten van verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 19 december 2024 - Regio Utrecht
UW INVESTERING € 595,00, vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 6 PE studiepunten.

Download kalender

Download