Terug naar overzicht

Integrale Vastgoedsturing

Belangrijk instrument

Ook woningcorporaties kunnen een euro maar één keer uitgeven. Op strategisch niveau bepaalt een woningcorporatie haar doelstellingen, die sinds de invoering van de Woningwet 2015, mede worden ingevuld door haar belangrijkste stakeholders, zoals gemeentes en huurders. Het is belangrijk dat deze stakeholders enerzijds goed inzicht krijgen in de (financiële) mogelijkheden van de woningcorporatie en anderzijds in de resultaten van haar inspanningen.
Hoe biedt een woningcorporatie dat inzicht?

Doelstelling worden in concrete acties en maatregelen vertaald. Welke inzet van middelen draagt het meeste bij aan deze doelstellingen? Met andere woorden, welke inzet levert het hoogste effect op?
Voorts is van groot belang dat de middelen ook efficiënt worden ingezet. Dus: hoe bereiken we met zo weinig mogelijk middelen het grootst mogelijke effect? Maatschappelijk presteren is financieel renderen. Complexe vragen die om een integrale visie vragen.

Tijdens de training gaan we in op de mogelijkheden om op strategisch niveau de geldstromen van de verschillende maatregelen en acties in kaart te brengen en bieden we instrumenten aan om meer inzicht te krijgen in effect en efficiency ervan. We gaan hierbij in op het gedachtengoed van het
Drie Kamermodel.

Vervolgens gaan we in op de randvoorwaarden, die een rol spelen bij de onderbouwing van concrete (investerings)beslissingen bij het treffen van maatregelen in de vastgoedportefeuille. Deze volkshuisvestelijke, vastgoed-technische en financiële randvoorwaarden vormen ook de kaders voor diverse beleidsstukken, zoals het investeringsstatuut.
Binnen de financiële randvoorwaarden wordt nader ingegaan op rendementssturing.

 • onderscheid verschillende waarderingsmethodieken
 • hoe verlopen de verschillende geldstromen binnen een woningcorporatie
 • het gedachtengoed van het 3-kamermodel: onderscheid financieel versus maatschappelijk rendement
 • welke randvoorwaarden onderscheiden we binnen vastgoedsturing
 • welke instrumenten zijn er om effect van maatregelen zichtbaar te maken
 • het sturen op rendement
 • de kaders van het investeringsstatuut

Wat levert u het op

 • u weet wat vastgoedsturing is
 • onderscheid tussen markt- beleids- en bedrijfswaarde
 • u krijgt inzicht in het bieden van transparantie over het doen en laten van een woningcorporatie aan stakeholders;
 • u kunt de diverse geldstromen binnen de woningcorporatie onderscheiden;
 • u heeft kennis van instrumenten die het effect van maatregelen en acties benoemen en in kaart kunnen brengen;
 • u krijgt inzicht in de randvoorwaarden die een rol spelen bij concrete investeringen
 • u krijgt inzicht in de manier waarop de woningcorporatie financieel rendement van het vastgoed in kaart kan brengen en erop kan sturen.

Doelgroep

Bestuurders, leidinggevenden van de afdeling vastgoed, financiën en wonen, projectmanagers en projectleiders, die de financiële gevolgen van investeringsbeslissingen willen overzien. (Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 575,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 15,00).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 12 september 2024 - Regio Den Bosch
 • 17 december 2024 - Regio Utrecht
UW INVESTERING € 575,00 vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 6 PE studiepunten.

Download kalender

Download