Terug naar overzicht

Fiscale sturing en beheersing

Fiscale sturing en beheersing voor toezichthouders, directeur-bestuurders en controllers

De impact van fiscaliteiten voor corporaties is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Waar eerder al belastingverzwarende maatregelen waren genomen op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting, zijn corporaties met ingang van 1 januari 2008 integraal vennootschapsbelastingplichtig geworden. Tot op heden hebben echter vrij weinig corporaties ook daadwerkelijk vennootschapsbelasting (vpb) betaald.

Corporaties komen de komende jaren toch echt in toenemende mate in een Vpb betalende positie terecht. Aangezien het veelal om aanzienlijke bedragen gaat, beïnvloedt dit bijvoorbeeld ook direct de investerings- en financieringsbeslissingen alsmede de liquiditeitsprognoses van uw corporatie. De Vpb kan en mag dus niet (langer) ‘iets’ zijn wat louter bij de financiële afdeling (of controller) is belegd. Het moet een integraal en volwaardig onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en verdient dan ook de volle aandacht van u als toezichthouder, directeur- bestuurder en controller. De noodzaak tot fiscale sturing en beheersing op ‘board niveau’ is daarmee groter dan ooit.

Na deze training bent u bekend met de Vpb basics en kunt u de (impact van de) Vpb beter plaatsen in de context van uw corporatie. Tevens kunt u de fiscale positie in de jaarrekening doorgronden, kunt u zich een oordeel vormen over de fiscale kansen en risico’s van uw corporatie en bent u bekend met enkele fiscale beheersingsmaatregelen.

Het programma omvat onder andere

  • relevante Vpb ‘basics’ voor corporaties
  • uitleg fiscale positie in jaarrekening
  • fiscale planningsmogelijkheden
  • koppeling andere aspecten bedrijfsvoering
  • mogelijke fiscale beheersingsmaatregelen

Resultaat

  • u kunt de juiste vragen stellen over de Vpb onderwerpen van uw corporatie
  • u krijgt inzicht in de Vpb kansen en risico's van uw organisatie
  • u kunt de fiscale positie in de jaarrekening van uw corporatie doorgronden
  • u bent in staat adequate fiscale beheersingsmaatregelen te treffen

Doelgroep

Senior medewerkers van de financiële afdeling, directeur/bestuurder, Leden van de Raad van Commissarissen, Leden van de Raad van Toezicht, controllers en managers.(Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 595,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 17,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
  • 3 oktober 2024 - Regio Rotterdam
UW INVESTERING € 595,00 vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 6 PE studiepunten.

Download kalender

Download