Terug naar overzicht

Financiën voor niet-financiële toezichthouders

Financieel toezicht

De financiële risico's van corporaties nemen toe. De behoefte aan goed financieel beheer groeit. Financieel de vinger aan de pols houden is van groot belang. Toezicht vraagt om voortdurende aandacht, ook voor u als toezichthouder. Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven waar veel geld in omgaat. U bent direct betrokken bij het toezicht op financiële reilen en zeilen van uw corporatie. Er wordt van u een actieve rol verwacht op het toezicht van het financiële beleid van uw corporatie. Toezicht is niet meer vrijblijvend en gaat verder dan alleen het beoordelen van de solvabiliteit.

Waar let u als toezichthouder op? Welke financiële risico's loopt uw corporatie? Welke vragen stelt u over het gevoerde financiële beleid? Welke financiële kaders hanteert uw corporatie? Hoe beoordeelt u het rendement op uw vastgoed? Wat doet uw corporatie aan waardesturing? Wilt u meer inzicht, dan is deze training echt iets voor u.

Na deze training bent u in staat de financiële structuur van de organisatie te doorgronden en kunt u een oordeel vormen over uw eigen financiële positie, financiële risico's en continuïteit.

Het programma omvat onder andere

 • beoordelen financiële kaders
 • behandeling financiële begrippen zoals solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, loan to value en rentedekkingsgraad
 • lezen en interpreteren van balans en winst- en verliesrekening
 • balanswaardering, bedrijfswaarde, beleidswaarde, boekwaarde en marktwaarde in verhuurde staat
 • analyseren van de financiële positie van uw corporatie
 • bedrijfsfinanciering versus renterisico's
 • rol van de WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
 • vermogensbeheer
 • rol van externe toezichthouders
 • sturen op kasstromen
 • risicomanagement

Resultaat

 • u kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van uw corporatie
 • u krijgt inzicht in de financiële risico's van uw organisatie
 • u kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
 • u kunt de financiële rapportages lezen en interpreteren

Doelgroep

Leden van de Huurcommissie, Bewonersraden, Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen, die meer inzicht willen krijgen in het financiële reilen en zeilen van hun corporatie. (Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 545,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 12,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 13 december 2024 - Regio Amsterdam
UW INVESTERING € 545,00 vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 6 PE studiepunten.

Download kalender

Download