Terug naar overzicht

Financiën voor niet-financiële managers

Hoe brengt u de financiële risico's in kaart?

Vergaar meer kennis over financiële vraagstukken binnen uw corporatie en lever uw bijdrage daarin.

Het financiële huishoudboekje van corporaties staat steeds meer onder druk. Als directie en management heeft u de verantwoordelijkheid over de financiële continuïteit van uw organisatie. Eisen worden verder opgeschroefd door in- en externe toezichthouders. U stelt hogere eisen aan uw managementrapportages om te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. Daarnaast komt u steeds meer in aanraking met rapportages zoals de jaarrekening, de meerjarenbegroting en de beleidsberekeningen. Corporaties moeten meer sturen op kasstromen. Hoe gaat u daarmee om? Onderwerpen als een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering vragen uw aandacht en hoe vergroot ik het kostenbewustzijn van mijn medewerkers?

Hoe brengt u de financiële risico's in kaart? Welke eisen stelt u aan het financiële beleid? Hoe staat het met onze financiële positie? In deze tweedaagse komen deze vraagstukken aan de orde.

Voor een passend vervolg op deze training verwijzen wij u naar onze Follow-up Financiën voor niet financiële managers

Het programma omvat onder andere

 • actualiteiten
 • financieel begrippenkader, waar sturen we nu eigenlijk op
 • sturen op rendement en kasstromen
 • exploitatieopzet van een woning
 • marktwaarde in verhuurde staat
 • baten en lasten versus inkomsten en uitgaven
 • winst- en verliesrekening en resultatenanalyse
 • inkadering financiële positie
 • vermogens- en liquiditeitenbeheer
 • begroten en budgetteren
 • risicomanagement
 • rol van toezichthouders
 • welke rol speelt u

Na afloop bent u in staat

 • uw eigen jaarrekening en meerjarenbegroting te lezen en te interpreteren
 • uw financiële positie zelfstandig in kaart te brengen
 • te sturen op de operationele en financiële geldstromen
 • het formuleren van financiële beleidskaders
 • investeringsrisico's te beoordelen

Doelgroep

Directeur/bestuurders, Leden van de Raad van Commissarissen en leden van het managementteam, beleidsmedewerkers. (Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 995,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 34,50) (u ontvangt het boek "Financieel management").

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 5 dagdelen verdeeld over 2 dagen DATA
 • 2 en 3 oktober 2024 - Regio Rotterdam
UW INVESTERING € 995,00, vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE studiepunten.

Download kalender

Download