Terug naar overzicht

Woningwaarderingsstelsel uitgesteld

18-11-2013

Het aangepaste woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt op zijn vroegst in 2015 ingevoerd. De Tweede Kamer wil eerst een schriftelijke vragenronde en andere varianten op het voorstel van minister Blok doorgerekend zien, voordat zij een beslissing neemt. Dat bleek tijdens het tweede deel van het debat op 12 november 2013 over het puntensysteem waarmee de (maximale) huurprijs van sociale huurwoningen wordt bepaald.

Doorrekeningen
Tijdens het eerste deel van het overleg op 17 oktober had de Kamer al veel vragen over het voorstel van de minister. Partijen maakten zich zorgen over te grote huurstijgingen en toename van het aantal geliberaliseerde huurwoningen. De Tweede Kamer wil nu een aantal varianten van het puntensysteem bekijken, waaronder het voorstel van adviesbureau RIGO. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) bepaalt in Nederland de maximale huur die voor een huurwoning mag worden gevraagd. In een brief aan de Tweede Kamer beloofde Minister Blok dit jaar met een vereenvoudigd woningwaarderingsstelsel te komen. In opdracht van het ministerie van BZK werkte RIGO een voorstel uit waarvan de fundamenten eerder dit jaar al door RIGO werden gelegd in rapporten voor de G4 en G32.

In het RIGO voorstel wordt de maximale huur vastgesteld aan de hand van slechts een handvol kenmerken. Naast een basishuur, die voor elke woning geldt, wordt de maximale huur bepaald aan de hand van het woonoppervlak, het energielabel, de WOZ-waarde en een toeslag voor eengezinswoningen. Berekeningen laten zien dat een dergelijk eenvoudig systeem zonder grote schokeffecten kan worden geïntroduceerd. Ook kan behoud van de verdiencapaciteit van verhuurders en varianten die door Kamerleden zelf worden ingebracht.

Invoering
De minister heeft toegezegd dat hij de Kamer voor de jaarwisseling doorrekeningen van deze varianten stuurt, voorzien van een reactie van het ministerie, verhuurders en huurders. Begin 2014 praat de Kamer verder over het woningwaarderingsstelsel. De streefdatum voor invoering van het stelsel verschuift daarmee van juli 2014 naar januari 2015.

18-11-2013 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden