Terug naar overzicht

Wijziging inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2016

23-11-2015

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 17 november 2015 in een MG-circulaire de nieuwe inkomensgrenzen en prijsindex voor 2016 gepubliceerd. 

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2016 € 35.739 bedragen. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt van € 38.950 naar € 39.874. 

Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties huishoudens met (potentieel) recht op huurtoeslag passend toewijzen. Vanaf 1 januari 2016 zijn de inkomensgrenzen als volgt:
•    Eenpersoonshuishouden: € 22.100
•    Meerpersoonshuishouden (< AOW): € 30.000
•    Meerpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 30.050

Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2016 bedraagt de lage aftoppingsgrens € 586,68 en de hoge aftoppingsgrens € 628,76. De liberalisatiegrens wordt voor drie jaar bevroren en bedraagt € 710,68. 

De prijsindex voor het omrekenen van inkomens uit 2014 en 2015 naar 2016 bedragen respectievelijk 3,06% (2014) en 2,37% (2015).

23-11-2015 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden