Terug naar overzicht

Wijziging inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2017

28-11-2016

Wijziging inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2017

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 21 november 2016 in een MG-circulaire de nieuwe inkomensgrenzen en prijsindex voor 2017 gepubliceerd. 

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2017 € 36.165 bedragen. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt van € 39.874 naar € 40.349. 

Sinds januari 2016 moeten corporaties huishoudens met (potentieel) recht op huurtoeslag passend toewijzen. Vanaf 1 januari 2017 zijn de inkomensgrenzen als volgt: 

  • Eenpersoonshuishouden: € 22.200
  • Meerpersoonshuishouden (< AOW): € 30.150
  • Meerpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 30.175

Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de lage aftoppingsgrens € 592,55 en de hoge aftoppingsgrens € 635,05. De liberalisatiegrens is vanaf 2016 voor drie jaar bevroren en bedraagt € 710,68. 

De prijsindex voor het omrekenen van inkomens uit 2015 en 2016 naar 2017 bedragen respectievelijk 3,59% (2015) en 1,19% (2016).

28-11-2016 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden