Terug naar overzicht

Veranderingen in het huurrecht per 1 juli 2016

20-07-2016

Huurders opgelet! Per 1 juli 2016 zijn een aantal regels in het huurrecht gewijzigd. Vanaf dat moment is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht. Zoals de naam van de wet al doet vermoeden, heeft de wet als doel een betere doorstroming van huurwoningen in zowel de sociale als de vrije huursector. In dit artikel zullen kort de belangrijkste wijzigingen op een rijtje worden gezet.

Tijdelijke huurcontracten eindigen automatisch

Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten op of na 1 juli 2016 eindigen automatisch wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Dit geldt voor huurovereenkomsten voor een periode van 2 jaar of korter van zelfstandige woonruimten. Bij een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, gaat het om een periode van 5 jaar of korter. 

Is de huurovereenkomst gesloten voor een termijn langer dan 2 jaar bij zelfstandige woonruimten of langer dan 5 jaar bij onzelfstandige woonruimten, dan eindigt de huurovereenkomst niet alleen door het verstrijken van de huurtermijn. Denk hierbij aan een huurovereenkomst voor een periode van 3 jaar van een zelfstandige woonruimte. Zijn deze 3 jaar voorbij, dan is er voor jou als huurder niets aan de hand. De huurovereenkomst loopt dan gewoon door. Wil je verhuurder de huurovereenkomst opzeggen, dan is hij aangewezen op de in de wet genoemde opzeggingsgronden en opzegtermijnen. 

Heb je een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dus zonder dat er een einddatum in je huurcontract staat, dan is het bovenstaande niet op jou van toepassing. Ook dan is je verhuurder dus aangewezen op de wettelijke opzeggingsgronden en -termijnen wanneer hij de huur wil beëindigen. 

Aanzegtermijn; de verhuurder moet je informeren over aflopen overeenkomst

Gaat het om zo’n tijdelijke huurovereenkomst van 2 of 5 jaar of korter, dan heeft de verhuurder een informatieplicht. Hij zal je uiterlijk één maand voordat de overeengekomen huurtijd verstrijkt schriftelijk moeten informeren dat de huur eindigt. Doet jouw verhuurder dit niet of niet op tijd, dan wordt je huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Voor jou als huurder pakt dit dus voordelig uit. Wil je verhuurder de huur alsnog opzeggen, dan zal hij zich moeten houden aan de wettelijke opzeggingsgronden en -termijnen. 

Uitzondering voor woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties mogen niet zomaar tijdelijke huurcontracten van 2 jaar of korter voor zelfstandige woonruimten overeenkomen. Zij mogen dit alleen met een aantal, door de minister bepaalde, doelgroepen. Te denken valt aan huurders in noodopvang, huurders die voor korte tijd een vervangende woonruimte nodig hebben (bijvoorbeeld wegens een renovatie of sloop) of huurders die wegens werk of studie veel in het buitenland verkeren. Dat betekent dat wanneer je via een woningbouwcorporatie huurt, je nauwelijks last zult hebben van deze nieuwe wettelijke regel. 

Dringend eigen gebruik verder uitgebreid

Een verhuurder mag de huurovereenkomst alleen beëindigen op basis van redenen die in de wet staan. Dit worden opzeggingsgronden genoemd. ‘’Dringend eigen gebruik’’ is zo’n opzeggingsgrond. Je verhuurder heeft de woning dan zelf dringend nodig voor bijvoorbeeld renovatie. Per 1 juli 2016 is de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik verder uitgebreid, wat inhoudt dat het voor verhuurders eenvoudiger wordt om de huurovereenkomst op te zeggen. 

De verhuurder kan vanaf dan ook een beroep doen op dringend eigen gebruik als de woning verhuurd wordt aan een promovendus, een groot gezin dat uit ten minste 8 personen bestaat of aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Dit moet wel uitdrukkelijk in de huurovereenkomst worden vermeld, zodat ook jij hiervan op de hoogte bent. Wanneer bijvoorbeeld een groot gezin staat te popelen om jouw huurwoning over te nemen en jij behoort niet meer tot die speciale doelgroep zoals vermeld in je huurovereenkomst, dan kan je verhuurder de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik. 

Nieuw: Huursombenadering ingevoerd

Per 1 januari 2017 wordt de zogenaamde ‘huursombenadering’ ingevoerd. Door deze nieuw wet worden de jaarlijkse huurverhogingen van woningbouwcorporaties gemaximaliseerd. De totale opbrengst uit verhuur mag in 2017 niet hoger zijn dan in 2016, gecorrigeerd met 1% inflatiecorrectie. 
Verhuurders in de vrije sector mogen de huren met 2,5% verhogen, bovenop de inflatie, zonder dat voor hen extra regels gelden. Huur je in de private sector een huis dan kun je dus te maken hebben met een flinke stijging van de huurprijs. Voor huurders van woningbouwcorporaties is de maximale huurstijging minder groot.

De Wet doorstroming huurmarkt 2015 brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, of je nu huurder of verhuurder bent. Heb je als huurder nou wel of geen huurbescherming? En mag de verhuurder jou wel houden aan de einddatum van je huurcontract? Wil je een huurovereenkomst opzeggen of krijg je te maken met een verhuurder die jouw huurovereenkomst wil beëindigen, dan kunnen deze nieuwe regels dus knap lastig zijn!

20-07-2016 - Jurofoom

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden