Terug naar overzicht

Reparaties BTIV naar Kamer

27-01-2016

Het ministerie van BZK publiceerde op 22 januari 2016 een aantal aanpassingen van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), om deze in de praktijk werkbaarder te maken. Het ministerie geeft hiermee voor een groot deel gehoor aan de wensen van Aedes en haar leden. Belangrijke wijzigingen gaan over dienstverlening tussen corporaties, de verplichte markttoets en passend toewijzen en het leefbaarheidsbudget.

Reparatiewet

Er zijn onduidelijkheden en foutjes aan het licht gekomen in de Woningwet en het BTIV die 1 juli 2015 van kracht werden. Om die te herstellen heeft het ministerie van BZK reparatievoorstellen in de vorm van een ‘Veeg-BTIV’ gemaakt. Een ‘Veegwet’ (voor de Woningwet) volgt binnenkort.

Dienstverlening

De reparatievoorstellen maken dienstverlening tussen corporaties eenvoudiger. Zo hoeven corporaties geen vennootschap meer op te richten als zij willen samenwerken. Dit betekent bijvoorbeeld dat een corporatie eenvoudig woningen kan beheren voor een andere corporatie. Ook is het voortaan niet meer verplicht een markttoets uit te voeren, wanneer een corporatie administratieve diensten wil verlenen aan een dochteronderneming.

Herstructurering op erfpachtgrond

Ook kunnen corporaties met woningen op erfpachtgrond in de reparatievoorstellen eenvoudiger wijken vernieuwen. De verplichte markttoets bij herstructurering op erfpachtgrond vervalt namelijk in veel gevallen. De herstructurering moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet om vastgoed van de corporatie zelf gaan, het vastgoed moet op erfpachtgrond staan en de herstructurering moet niet meer kosten dan 45.000 euro per woning.

Leefbaarheid

Tot onvrede van Aedes blijven de personeelslasten van corporatiemedewerkers die zich inzetten voor leefbaarheid onder het leefbaarheidsbudget van 126,25 (prijspeil 2016) vallen. De motie van de Tweede Kamer om die personeelslasten niet mee te tellen, voert de minister dus niet uit. Wel is het met de reparatievoorstellen mogelijk om op lokaal niveau uitzonderingen te maken op de limiet van 126,25 euro per woning. Corporaties kunnen dit met de gemeente in de prestatieafspraken vastleggen.

Passend toewijzen

Tot slot mogen corporaties uitgaan van een schatting van het inkomen van een huurder, als die nu meer verdient dan zijn of haar meest recente (officieel) vastgestelde inkomen. Dit betekent dat een huurder die recentelijk meer is gaan verdienen sinds de laatste keer dat zijn inkomen officieel is vastgesteld, dat met een recent loonstrookje mag bewijzen. Wanneer dit recente inkomen hoger is dan de huurtoeslaggrens, kan deze huurder dus een woning accepteren met een huur boven de aftoppingsgrens, geheel volgens de regels van passend toewijzen.

Invoering

Het ministerie legde het nieuwe BTIV op 22 januari voor aan de Tweede Kamer, de Veegwet volgt in de loop van het voorjaar van 2016. De wijzigingen in het BTIV gelden vanaf 1 juli 2016, de Veegwet vanaf 1 januari 2017. In de tussenliggende periode zal Aedes zich samen met het ministerie van BZK inzetten voor werkbare oplossingen voor corporaties.

27-01-2016 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden