Terug naar overzicht

De regels voor Permanente Educatie (PE)

01-10-2015

Aedes heeft de regels voor Permanente Educatie (PE) voor bestuurders van woningcorporaties aangepast. Dat deed zij op advies van de Permanente Educatie-begeleidingscommissie. Bestuurders van de kleinste corporaties hoeven minder PE-punten te behalen en in sommige gevallen kunnen bestuurders punten uit 2014 mee laten tellen voor de periode 2015-2017.

Uitzondering kleinste corporaties 
Bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuurbare eenheden en meer dan drie bestuursleden, die een bezoldiging (onkostenvergoeding, salaris) van maximaal 10.000 euro ontvangen, moeten gezamenlijk binnen drie jaar 108 PE-punten behalen. Ze moeten deze punten wel gelijk verdelen over alle bestuursleden en dispensatie aanvragen bij Aedes. Bestuursleden van grotere corporaties moeten individueel 108 PE-punten per drie jaar behalen.

De kleinste corporaties hebben vaak een bestuur bestaande uit vrijwilligers, die de bestuursfunctie naast hun dagelijkse werk uitvoeren. Voor deze groep is de verplichting 108 PE-punten per drie jaar te behalen een in verhouding te zware belasting, aldus de PE-begeleidingscommissie en het bestuur van Aedes. 

Punten meenemen 
Bij opleidingen die gestart zijn in 2014, maar doorlopen in 2015, is het eenmalig mogelijk om de in 2014 behaalde punten mee te laten tellen voor de PE-cyclus 2015-2017. Bestuurders kunnen maximaal 36 punten uit 2014 meenemen naar de cyclus 2015-2017 en moeten hiervoor een verzoek indienen bij Aedes. De begeleidingscommissie adviseerde Aedes dit toe te staan, omdat een deel van de bestuurders in 2014 met een tijdsintensieve opleiding startte die doorloopt in 2015. Hiermee kozen zij ervoor om met een grotere opleiding de kennis en vaardigheden te ontwikkelen waar de corporatie behoefte aan heeft. Aedes wil deze actieve houding van bestuurders niet teniet doen.

De PE-begeleidingscommissie is in juni 2015 ingesteld. Een van de taken van de commissie is het bestuur van Aedes te adviseren op het gebied van PE.

01-10-2015 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden