Terug naar overzicht

Invoering Passendheidsnorm januari 2016

27-08-2015

Woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 voldoen aan de norm voor passend toewijzen. De regeling gaat op 1 januari 2016 in. Er geldt hierbij geen ingroeitraject. 

In de nieuwe woningwet is een AmvB opgenomen waarmee corporaties verplicht worden 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden te huisvesten onder de aftoppingsgrens. Deze is voor 1- en 2 persoonshuishoudens € 576,87 en voor 3 of meerpersoonshuishoudens € 618,24. Aangezien het grootste deel van de huishoudens bij woningtoewijzing uit 1- en 2 persoonshuishoudens bestaat, is dit de belangrijkste grens.

Zonder ingroeitraject

Het aanvankelijke voorstel ging uit van invoering van de norm per 1 juli 2015, waarbij een ingroeitraject zou gelden tot 1 juli 2018. De Tweede Kamer stemde dinsdag 24 maart in met een motie om het ingroeitraject te verkorten en de 95-procentsnorm al per 31 december 2016 in te voeren. Het is nog niet definitief, 
maar hoogstwaarschijnlijk geldt de norm over heel 2016. Dit betekent dat de regeling per 1 januari 2016 ingaat. Hiermee komt het ingroeitraject vanaf juli 2015 te vervallen. Deze tijd kunnen zowel Rijk als corporaties immers beter benutten om zich voor te bereiden op de komende norm. Het Rijk is momenteel bezig om de regeling verder uit te werken.

Aansluiten bij bestaande normen

Bij de uitwerking wordt zoveel mogelijk aangesloten op de toewijzingsnorm in de staatssteunregeling. Hiermee wordt voorkomen dat corporaties op meerdere wijzen moeten rapporteren. Bij de passendheidstoets wordt dan ook uitgegaan van de kale huurprijs, dus exclusief subsidiale servicekosten. Daarnaast wordt onderzocht of – net als in de staatssteunregeling – bepaalde groepen kunnen worden uitgezonderd, bijvoorbeeld studenten.

27-08-2015 - Platform 31

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden