Terug naar overzicht

Nieuwe regels maximum-inkomen tijdelijk bestuurders

06-10-2015

Nieuwe regels maximum-inkomen tijdelijk bestuurders  

Het kabinet is van plan de maximum-beloning van tijdelijk ingehuurde topfunctionarissen in de (semi)publieke sector op een andere manier te reguleren. De nieuwe norm geldt dan voor het eerste contractjaar, daarna vallen ook externen onder de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Voor ingehuurde topfunctionarissen geldt nu nog de oude WNT-1 norm (130 procent van een ministersalaris) als zij langer dan 6 maanden werken in een periode van 18 maanden. Die norm wordt nu aangepast. Het kabinet heeft een voorstel hierover naar de Raad van State gezonden. Het is de bedoeling dat de regeling op 1 januari 2016 ingaat.

De beloning van ingehuurde topfunctionarissen mag dan niet meer bedragen dan de som van 24.000 euro per maand voor de eerste 6 maanden inhuur en 18.000 euro per maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal 175 euro. Na 12 maanden vallen ook ingehuurde topfunctionarissen onder de staffel die hoort bij de WNT-norm voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (maximaal 178.000 euro).
Voor de beloning van ingehuurde topfunctionarissen geldt het eerste jaar dus een andere norm dan voor topfunctionarissen in vaste dienst. Volgens het kabinet doet dat recht aan de praktijk: acute en korte opdrachten vragen een intensievere inzet. Ook zijn er bijkomende kosten voor administratie en bemiddeling.

 

06-10-2015 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden