Terug naar overzicht

PBL: minder huurverhoging beperkt van invloed op betaalrisico’s

04-08-2015

Het aantal mensen dat problemen heeft met het betalen van de huur neemt nauwelijks af als woningcorporaties de huren minder verhogen. Dat staat in een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het onderzoek toont aan dat de hoogte van de huur slechts beperkt invloed heeft op de financiële situatie van huurders.

Betalingsproblemen 

Steeds meer mensen lopen het risico de maandelijkse huur niet te kunnen betalen. Tussen 2002 en 2012 steeg dit aantal van 5 naar 13 procent van de Nederlandse huurders. Dit aantal blijft naar verwachting tot 2018 hetzelfde.

Uit ander onderzoek van het PBL bleek al dat de oorzaak van de toegenomen betaalrisico’s onder huurders niet zozeer moet worden gezocht in ontwikkelingen in het huurbeleid, maar in de inkomens- en koopkrachtsfeer. Het PBL onderzocht nu in hoeverre woningcorporaties het aantal huurders met betaalrisico’s kunnen verminderen als ze afzien van huurverhogingen. Daarbij keek het onderzoeksbureau ook naar de gevolgen voor de financiële positie van corporaties.

Nauwelijks invloed 

Het PBL concludeert dat woningcorporaties via het huurbeleid nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op het aantal mensen met dreigende betalingsachterstanden. Als corporaties de huren van sociale woningen (onder de 710 euro) zouden bevriezen zou dat leiden tot een daling van het aantal mensen met een betaalrisico van 13 naar maximaal 11 procent. Het beperkte effect komt volgende de onderzoekers vooral doordat lagere huren een voordeel opleveren voor alle huurders en niet specifiek voor huurders met betaalrisico’s.

Om dat aantal naar 8 procent te krijgen, het niveau van voor de crisis, moeten corporaties volgens het onderzoek de huren van alle huurwoningen bevriezen en de huren niet verhogen bij nieuwe verhuringen. Daardoor komt de financiële positie van corporaties echter onder druk te staan, constateert het PBL. In de analyse is overigens geen rekening gehouden met de huursombenadering die in 2016 ingaat. Daarbij wordt de jaarlijkse huurverhoging afgestemd op de kwaliteit van de woning en de bestaande huurprijs.

Sociaal huurakkoord 

Aedes maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het huren. Daarom sloten Aedes en de Woonbond een sociaal huurakkoord waarin ze afspraken om de jaarlijkse huurstijging te beperken en de huurprijs sterker te koppelen aan de kwaliteit van de woning. Binnenkort start het onderzoek naar passend wonen dat in dit akkoord is aangekondigd. Aedes onderschrijft de noodzaak om, naast het bestaande huurprijsbeleid, ook goed te kijken naar andere instrumenten die de betaalbaarheidsrisico’s kunnen verkleinen en die passend wonen beter mogelijk maken.

04-08-2015 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden