Terug naar overzicht

Klassikale opleidingen gaan weer van start

02-06-2020

Graag informeren we u hoe we samen met u op een verantwoorde wijze een training kunnen organiseren tijdens de Coronaperiode.

Het protocol is opgesteld door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en is opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid. Daarbij is afstemming geweest met diverse betrokkenen, VNO-NCW en trainingsbureaus en opleidingsinstituten. Werknemersdelegaties van leden van de NRTO hebben dit protocol goedgekeurd.

FBTA is lid en bezit het keurmerk van de (NRTO). De NRTO is de brancheorganisatie voor trainen & opleiden. Hiermee erkent en volgt FBTA het protocol, de gedragscode en de richtlijnen van NRTO. Waar in het protocol wordt gesproken over opleidingen en examens, geldt vanuit FBTA dat deze maatregelen ook onverkort van toepassing zijn alle bijeenkomsten en activiteiten. Bij een bijeenkomst ontvangt u tevens voorafgaand het protocol van de betreffende locatie.

Het protocol geldt voor iedereen

Wij delen het gehele protocol met locaties, deelnemers, trainers en andere betrokkene. Het is goed dat ieder bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid, maar ook ziet wat anderen doen. Zo kunnen we elkaar ook aanspreken als er zaken anders lopen dan bedoeld.

                                                                                

 NRTO protocol en Checklist en Tips Veilig Fysiek Klassikaal Opleiden en Trainen

 

02-06-2020 - FBTA/NRTO

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden