Terug naar overzicht

Inkomstoetsing

25-11-2013

Het ministerie van Wonen en Rijksdiensten heeft een wijziging in de tijdelijk regeling DAEB gepubliceerd. De wijziging ziet op de parameters voor de inkomenstoetsing per 1 januari 2014 en een wijziging ten aanzien van de DAEB taak en de administratieve scheiding.

Inkomenstoetsing

De inkomensgrens voor de toewijzing van een sociale huurwoning bedraagt per 1 januari 2014 € 34.678 (€ 34.229 in 2013). De liberalisatiegrens bedraagt per 1 januari 2014 € 699,48.

De indexatieparameters voor de inkomenstoetsing van 2014 bedragen:
- Inkomensbescheiden uit 2013: 1,0131 (1,31%)
- Inkomensbescheiden uit 2012: 1,0174 (1,74%)
 

DAEB-taak

In de tijdelijke regeling DAEB is nu vastgelegd dat de DAEB-taak voor een periode van 25 jaar wordt toegekend aan corporaties. Deze wijziging vloeit voort uit Europese regels, die bepalen dat een DAEB-taak niet voor onbepaalde tijd mag worden opgelegd. Onder de DAEB-taak wordt verstaan de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen en het daarmee verbonden maatschappelijk vastgoed.

Administratieve scheiding

De herziene Woningwet zal naar alle waarschijnlijkheid ingaan per 1 januari 2015. De datum voor de invoering van de administratieve scheiding is daarmee een jaar opgeschoven naar 1 januari 2016.

25-11-2013

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden