Terug naar overzicht

Inkomensafhankelijke huurverhoging zelfstandige woningen

03-02-2016

Extra huurverhoging hogere inkomens en middeninkomens: informatie voor huurders


Heeft u als huurder een middeninkomen of hoger inkomen? Dan mag uw verhuurder een extra inkomensafhankelijke huurverhoging voorstellen. Wat betekent dit voor u als huurder?

Inkomensafhankelijke huurverhoging zelfstandige woningen

Sinds 1 juli 2013 mogen verhuurders een extra huurverhoging berekenen aan huurders van zelfstandige woonruimte met een middeninkomen of hoger inkomen. Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.

Het inflatiepercentage over 2015 is 0,6%. Dat betekent een maximale huurverhoging per 1 juli 2016 van:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014). 

Geen extra huurverhoging kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen

Voor kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen geldt geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor deze woonruimten is de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 2,1% (inflatie + 1,5%).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/inhoud/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens-en-middeninkomens-informatie-voor-huurders

03-02-2016 - Rijksoverheid

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden