Terug naar overzicht

Inkomens- en huurgrens

24-11-2014

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt per 1 januari 2015 van 34.678 naar 34.911 euro. Dat maakte minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire met voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen. Daarin staan ook de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en wijzigingen in de huurtoeslag.

Liberalisatiegrens
De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen gaat per 1 januari 2015 omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De liberalisatiegrens wordt op zijn vroegst 1 januari 2016 voor drie jaar bevroren.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huishoudens in gereguleerde huurwoningen met een gezamenlijk inkomen boven de toewijzingsgrens mag de huur extra omhoog bij de jaarlijkse huurverhoging. De overheid gaat bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging uit van het inkomen en de toewijzingsgrens van twee jaar geleden:

Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 euro en 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent.
Voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent.
Huurtoeslag
In de Wet op huurtoeslag (Wht) verandert de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden, doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd in 2015 65 jaar en drie maanden is, geldt de regeling voor huurders vanaf deze leeftijd.

24-11-2014 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden