Terug naar overzicht

Inkomens- en huurprijsgrenzen 2018

23-11-2017

Huurtoeslag

De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2018 is die leeftijd 66 jaar.
Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De bedragen voor 2018 zijn:

  • Eenpersoons:                   22.400 euro 
  • Meerpersoons:                 30.400 euro 
  • Eenpersoons-ouderen:    22.375 euro 
  • Meerpersoons-ouderen:  30.400 euro 

Toewijzingsgrens

Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 41.056 euro. 
Per 1 januari 2018 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot 36.798 euro. 
Van de vrijkomende sociale huurwoningen kan dus ten hoogste 10 procent worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.798 en 41.056 euro.

Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen

De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) ligt net als voorgaande jaren op 710,68 euro. 
Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. 
Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2018 maximaal 417,34 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2017 was dat 414,02 euro.
Is de huur hoger dan 417,34 euro? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt 597,30 euro per 2018 (was 592,55 euro in 2017). De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt 640,14 euro (was 635,05 euro in 2017).

Meer weten: wij organiseren een aantal keren per jaar de cursus Inkomenstoets bij toewijzing en Passend toewijzen.

23-11-2017 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden