Terug naar overzicht

Huurverhoging verder gemaximeerd en 450 miljoen voor leefbare en duurzame gebieden.

09-11-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een aanvullend pakket maatregelen om voor zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning bereikbaar te maken. De jaarlijkse maximale huurverhoging wordt voor alle huurwoningen vastgesteld op inflatie + 1%, meer mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar waarmee stevig wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare gebieden.

"Minister Ollongren: “Iedereen moet betaalbaar en plezierig kunnen wonen, de huidige onzekere tijd benadrukt dat nog eens extra. Daarom kom ik met deze aanvullende maatregelen om huurverhogingen verder aan banden te leggen en voor een grotere groep mensen een sociale huurwoning bereikbaar te maken. Daarnaast ga ik fors investeren in die gebieden waar leefbaarheid onder druk staat zodat ook daar mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”

Betaalbaar en bereikbaar

Om de betaalbaarheid van huren verder te stimuleren wordt de huurprijsstijging van alle woningen gemaximeerd op inflatie + 1%. Dit geldt voor zowel de sociale als de vrije sector. Dat de huurverhogingen ook in de vrije sector aan banden worden gelegd, is voor het eerst. Om het huren van een sociale huurwoning toegankelijk te houden voor een brede groep mensen blijft de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen gelijk.  De grens voor meerpersoonshuishoudens wordt de komende drie jaar verhoogd (van 39.055 euro naar 43.126 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aanbod in de vrije sector onvoldoende aansluit bij hun financiële mogelijkheden, krijgen nu meer mogelijkheden om een betaalbare woning te vinden.

Investeren in leefbaarheid en verduurzaming van kwetsbare gebieden

Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen zodat deze gebieden leefbaarder en veiliger worden. Hierbij wordt ingezet op het vervangen, vernieuwen en verduurzamen van voornamelijk particuliere woningen. Deze middelen zullen gericht ingezet worden in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar 15 burgemeesters in juni een oproep voor deden. Het gaat dan onder andere om gebieden in Amsterdam, Zaanstad, Rotterdam en Groningen. Daarnaast is hiervoor een aantal grensregio’s in beeld (bijvoorbeeld Parkstad Limburg, Noordoost Friesland, Oost-Groningen). Gemeenten kunnen concrete investeringsplannen indienen. Voor het einde van het jaar wordt bekendgemaakt hoe dit vormgegeven gaat worden.

09-11-2020 - Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden