Terug naar overzicht

Huurverhoging 2019

01-02-2019

Onlangs zijn de huurverhogingspercentages voor 2019 bekend gemaakt en de inkomensgrens, waarboven een verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging kan aanzeggen. Ook het percentage waarmee de huursom van een woningcorporatie op jaarbasis mag stijgen, is voor 2019 bekend. Onderstaand een overzicht.

 
 
180105-afbeelding-jm.jpg

 

Percentages en inkomensgrens

Voor sociale huurwoningen bedraagt de maximaal toegestane huurverhoging in 2018 4,1%. In dat percentage is de inflatie van 1,6% (periode 1 december 2017 – 1 december 2018) meegenomen. Het percentage van 4,1 geldt voor zelfstandige woonruimte1, voor zover de maximale huurprijsgrens niet wordt overschreden. Bij zelfstandige woonruimte is een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 42.436,00. Het gaat daarbij om het gezamenlijk huishoudinkomen over 2017 (het zgn. inkomenstoetsjaar), waarbij uitgegaan wordt van de omvang van het huishouden op 1 juli 2019. Gaat het gezamenlijk inkomen over 2017 uit boven een bedrag van € 42.436,00, dan kan een huurverhoging van 5,6% worden aangezegd. Zulks in het kader van de doelstelling van het kabinet hogere inkomens te laten doorstromen naar andere woonruimte.

Voor het doen van een voorstel voor een inkomensafhankelijke huurverhoging dient de verhuurder te beschikken over een zogenoemde huishoudverklaring. Zo’n verklaring mag alleen worden opgevraagd als de verhuurder voornemens is een huurverhoging van meer dan 4,1% aan te zeggen.

Beperking inkomensafhankelijke huurverhoging

Op grond van de wet kunnen een aantal huurders geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen:

  • huishoudens die tot een aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten behoren;
  • huishoudens waarvan het inkomen in het jaar voorafgaand aan het voorstel – het peiljaar (2018) – lager is dan € 42.436,00;
  • huishoudens waarvan op 1 juli 2019 ten minste een lid pensioengerechtigd (lees: AOW-gerechtigd) is;
  • huishoudens die op 1 juli 2019 uit vier of meer personen bestaan.

Huursom

Woningcorporaties zijn bij de aanzegging van huurverhogingen in zoverre beperkt, dat de totale stijging van de huursom in 2019 niet hoger mag zijn dan 2,6%. In dit percentage is de zogenoemde huurharmonisatie (het optrekken van de huur bij een nieuwe verhuring) meegenomen. Overigens tellen niet alle woningen daarbij mee; een aantal woningen is uitgezonderd (artikel 54 lid 2 Woningwet).

Sociaal Huurakkoord

Eind december 2018 hebben de Woonbond en de woningcorporaties ingestemd met een Sociaal Huurakkoord. Daarin is onder meer afgesproken dat de huurprijzen van sociale huurwoningen in de komende jaren gemiddeld niet meer zullen stijgen dan met het inflatiepercentage. De inhoud van het Sociaal huurakkoord moet nog worden omgezet in wetgeving, zodat de gemaakte afspraken nog niet van kracht zijn.

01-02-2019 - VBTM advocaten

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden