Terug naar overzicht

De overheid als Robin Hood of Ali Baba

13-02-2017


Heb je het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD al gelezen?
De VVD wil de verhuurdersheffing verhogen met € 2,7 miljard. Een stijging van maar liefst 160%, meldde de Telegraaf op 10 februari.
De verhuurdersheffing komt dan neer op € 4,4 miljard. Helpt de VVD de sociale huursector hiermee om zeep? 

Uitgaande van een totale omzet van de sociale huursector van circa € 14,5 miljard komt dit neer op 30% van de huurinkomsten. Dit is per woning 4 maanden huur. Tevens wordt aangegeven dat deze stijging niet aan de huurders mag worden doorberekend.
Ik begrijp het echt niet meer. Corporaties hebben de afgelopen jaren hun organisatie verder geoptimaliseerd, de bedrijfslasten op orde gebracht, investeringen uitgesteld en de financiële positie verbeterd. 
Wat levert ons dat op? De VVD doet een nog grotere greep uit de kas. Terwijl deze verbetering toch duidelijk bedoeld was om uitvoering te geven aan de onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Is de inspanningsverplichting die de sociale huursector de afgelopen jaren heeft geleverd dan helemaal voor niets geweest, dan alleen de overheid te spekken.
Wat is het gevolg van deze verhoging voor de doelgroep? De verhoging mag niet worden doorberekend aan de huurder. Dat klinkt mooi, maar wie betaalt dan wel de rekening? Juist, de huurder. Ik zie het al voor me, verdere afslanking van de dienstverlening van corporaties, bezuinigen op onderhoud, investeringen, en duurzaamheid. Wie is hiervan de dupe? Juist, ja de huurder. Bij dezelfde huurprijs minder dienstverlening betekent in mijn ogen niets anders dan dat de huurder de rekening betaalt. Derhalve een hypocriete geste van de VVD om de huur niet te verhogen.

De overheid als Robin Hood, kan ik nog wel billijken. Stelen van de rijken en verdelen onder de armen. Kortom de verhoging van de verhuurdersheffing terug te laten vloeien naar de doelgroep. Maar met de overheid als Ali Baba heb ik meer moeite. Het beroven van de schatkamer ten behoeve van zichzelf.

Je mag kiezen wie de overheid is. Ik hoop de eerste, ik denk de laatste.

13-02-2017 - Alfred Landmeter

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden