Terug naar overzicht

De huurovereenkomst voor woonruimte vernieuwd

21-04-2017

De ROZ heeft het model van de huurovereenkomst voor woonruimte vernieuwd. Ook de bij de huurovereenkomst behorende Algemene Bepalingen hebben een update gekregen.

 

Aanleiding voor de vernieuwde modelhuurovereenkomst voor woonruimte en de update van de Algemene Bepalingen, was volgens de ROZ allereerst de Wet Doorstroming Huurmarkt die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Door deze wet is het een stuk eenvoudiger én veiliger geworden om woonruimte daadwerkelijk tijdelijk te verhuren (hoewel verhuurders wel goed moeten blijven opletten dat zij volgens de regels spelen). Het nieuwe model biedt dan ook meteen op de eerste pagina vier keuzes voor de termijn waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan:

  • Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder minimumduur;
  • Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur van een jaar;
  • Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal twee jaar of korter (zelfstandige woonruimte) en vijf jaar of korter (onzelfstandige woonruimte);
  • Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor langer dan twee jaar (zelfstandige woonruimte) of langer dan vijf jaar (onzelfstandige woonruimte).

Doelgroepen

Nieuw in de modelhuurovereenkomst voor woonruimte is verder dat het model specifiek de mogelijkheid biedt om te verhuren aan bepaalde doelgroepen, zoals die ook in de Wet Doorstroming Huurmarkt worden genoemd. Dit betreft gehandicapten, ouderen, jongeren, grote gezinnen, studenten en promovendi.

Boetebepaling

Opvallend is verder de boetebepaling in de nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte. Deze is niet langer in de Algemene bepalingen opgenomen, maar maakt nu deel van de huurovereenkomst zelf uit. In de boetebepaling wordt duidelijk aangegeven voor welke overtreding een boete in rekening wordt gebracht, hoe hoog de boete is en welk bedrag er maximaal aan boetes kan worden opgelegd. De ROZ lijkt daarmee het risico op ambtshalve vernietiging van het boetebeding, waar verhuurders regelmatig tegenaan liepen, te willen wegnemen. Het boetebeding diende namelijk (sinds het Europees Hof van Justitie zich hierover uitliet) ook op eigen initiatief van rechters buiten toepassing te worden verklaard wanneer over het boetebeding of de algemene voorwaarden waar het deel van uitmaakte, niet was onderhandeld tussen de huurder en de verhuurder én indien het boetebeding betrekking had op iedere overtreding zonder dat onderscheid werd gemaakt in de aard en ernst daarvan. Het ROZ heeft daar een oplossing voor willen bieden door de boetebepaling in de huidige vorm in de huurovereenkomst op te nemen. De tijd zal uitwijzen of deze oplossing inderdaad volstaat.

Hennepteelt en AirBnB

Tot slot zijn ook de Algemene Bepalingen van een update voorzien. Opvallend punt is dat de Algemene Bepalingen nu uitdrukkelijk melding maken van verboden onderverhuur via AirBnB (en vergelijkbare organisaties) en dat hennepteelt nu ook expliciet is verboden. Nieuw is verder onder meer de bepaling met betrekking tot gemeenschappelijke of centrale systemen voor internet en/of de ontvangst van televisie- en radioprogramma’s.

21-04-2017 - Köster Advocaten

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden