Terug naar overzicht

Maximumbeloning bestuurders 2017

01-12-2016

Die ‘Blok-staffel’ koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal huizen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een maximumbeloning voor de directeur-bestuurder. De Rijksoverheid past jaarlijks de maximumbeloningen van onder andere corporatiebestuurders aan op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. Onder het maximale bezoldigingsbedrag valt naast het brutosalaris ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie en een eventuele onkostenvergoeding.

De beloningstabel ziet er als volgt uit:

Bezoldigingsklasse     Maximale bezoldiging 

A € 84.000
B € 95.000 
C € 106.000
D € 114.000
E € 132.000
F € 151.000
G € 170.000
H € 181.000

 

Maximumbeloning interim-bestuurders

De Rijksoverheid past ook de maximumbeloning voor interim-bestuurders aan. De eerste zes maanden dat zo’n bestuurder voor een corporatie werkt mag deze maximaal 24.500 euro per maand verdienen; de volgende zes maanden maximaal 18.500 euro per maand. Het maximumuurtarief voor interim-bestuurders is in de eerste twaalf maanden 176 euro. Na een jaar geldt ook voor interim-bestuurders het maximumbedrag van 181.000 per jaar.

Regeling nr. 2016 2016-0000739094, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (Staatscourant, 30 november 2016).

01-12-2016 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden