Terug naar overzicht

Passend toewijzen

Het speelveld rondom woningcorporaties en woningtoewijzingen is met de nieuwe woningwet van 1 juli 2015 veranderd. 
Op dit moment moeten corporaties bij het toewijzen van woningen, middels een (EU-)inkomenstoets, voldoen aan de staatssteunregeling. 
Vanaf 1 januari 2016 komt daar naast de (EU-)inkomenstoets, het passend toewijzen bij. De beleidsruimte voor het toewijzen wordt hierdoor flink beperkt.

De bepaling dat woningcorporaties sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met “voorrang” moeten toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag maakt op deze manier plaats voor een wettelijke norm. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eis riskeren een boete.

Corporaties moeten minimaal 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag (op basis van hun inkomen) een passende woning toewijzen. Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de lage aftoppingsgrens € 633,25 en de hoge aftoppingsgrens € 678,66. De liberalisatiegrens gaat naar € 763,47.

Dit bedrag € 763,473, is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2022 maximaal € 442,46 zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. Is de huur hoger dan € 442,46, dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen.

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2022 voor de eenpersoonshuishoudens € 40.765 bedragen. De inkomensgrens voor de meerpersoonshuishoudens is vastgesteld op € 45.015.

In de komende maanden moeten strategische beslissingen gemaakt worden op het gebied van:
-    Betaalbaarheid
-    Keuzevrijheid 
-    Beschikbaarheid

De cursus Inkomenstoets bij toewijzing sluit aan bij deze cursus.

Het programma

 • wat is passend toewijzen
 • waarom passend toewijzen
 • hoe werkt passend toewijzen
 • passend toewijzen en (bestaande) inkomenstoets
 • inperking beleidsruimte woningcorporatie
 • uitzonderingssituaties
 • dossieropbouw
 • aandachtspunten accountantscontrole

Na afloop

 • bent u op de hoogte wat passend toewijzen voor uw corporatie betekent
 • kunt u het juiste inkomen voor passend toewijzen registreren
 • kunt u uw klanten adviseren bij (lastige) inkomenssituaties

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor helpdeskmedewerkers, verhuurmedewerkers, woonconsulenten en klantmanagers die in de praktijk te maken hebben met het verhuren van woningen. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze workshop bedragen € 375,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 8,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dagdeel (09.00 uur tot 12.30 uur, aansluitend lunch) DATA
 • 7 februari 2023 - NHCapelle a/d IJssel
 • 25 mei 2023 - NH Hotel Nunspeet
 • 26 september 2023 - NHCapelle a/d IJssel
 • 16 november 2023 - NH Hotel Nunspeet
UW INVESTERING € 375,00 vrij van BTW

Download kalender

Download