Terug naar overzicht

Passend toewijzen

Het speelveld rondom woningcorporaties en woningtoewijzingen is met de nieuwe woningwet van 1 juli 2015 veranderd en uitgebreid met het passend toewijzen. De bepaling dat woningcorporaties sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met “voorrang” moeten toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag maakt op deze manier plaats voor een wettelijke norm. Dit heeft de trend doorbroken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. 

Corporaties moeten minimaal 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag (op basis van hun inkomen) een passende woning toewijzen. Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de lage aftoppingsgrens € 650,43 en de hoge aftoppingsgrens € 697,07. De liberalisatiegrens bedraagt € 879,66.

Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2024 maximaal € 454,47 zijn om de maximale huurtoeslag te kunnen krijgen. Is de huur hoger dan € 454,47, dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat de huurder boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen.

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2024 voor de eenpersoonshuishoudens € 47.699 bedragen. De inkomensgrens voor de meerpersoonshuishoudens is vastgesteld op € 52.671.

Naast de inkomensgrenzen zijn er de afgelopen jaren naar aanleiding van Kamervragen door de Minister de nodige uitzonderingen voor specifieke casuïstiek bijgekomen op grond waarvan een sociale huurwoning toegewezen mag worden. Doordat de accountant een aparte (assurance) verklaring moet afgeven over het naleven van de wet- en regelgeving van het passend toewijzen en omdat de marges gering zijn, luistert het nauwkeurig berekenen en vastleggen van een toewijzingsdossier nauw.        

De cursus Inkomenstoets bij toewijzing sluit aan bij deze cursus.

Het programma

 • wat is passend toewijzen
 • waarom passend toewijzen
 • hoe werkt passend toewijzen
 • passend toewijzen en (bestaande) inkomenstoets
 • inperking beleidsruimte woningcorporatie
 • uitzonderingssituaties
 • dossieropbouw
 • aandachtspunten accountantscontrole

Na afloop

 • bent u op de hoogte wat passend toewijzen voor uw corporatie betekent
 • kunt u het juiste inkomen voor passend toewijzen registreren
 • kunt u uw klanten adviseren bij (lastige) inkomenssituaties

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor helpdeskmedewerkers, verhuurmedewerkers, woonconsulenten en klantmanagers die in de praktijk te maken hebben met het verhuren van woningen. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze workshop bedragen € 420,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 12,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dagdeel (09.00 uur tot 12.30 uur, aansluitend lunch) DATA
 • 24 september 2024 - Regio Amsterdam
 • 14 november 2024 - Regio Nijmegen
UW INVESTERING € 420,00 vrij van BTW

Download kalender

Download