Terug naar overzicht

Inkomenstoets bij toewijzing

Inkomensregistratie is een belangrijke stap binnen het verhuurproces, Als dit niet op de juist wijze gebeurd kan dit grote gevolgen hebben, een licht corrigerende sancties tot eventuele onthouding van staatssteun. Het laatste betekent er geen aanspraak gemaakt kan worden op WSW borging voor nieuwe financiering, korting op grondposities door gemeenten en saneringssteun vanuit het WSW.

Vanaf 2016 is de inkomenstoets (bij toewijzing) van de staatssteunregeling uitgebreid met het passend toewijzen. 

Naast bovengenoemde inkomenstoetsen met bijbehorende inkomens- en huurgrenzen is er een tijdelijke regeling van kracht om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Door de verschillende inkomensgrenzen hebben specifieke woningzoekenden moeite om een woning toegewezen te krijgen. De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, bedraagt per 1 januari 2024 voor de eenpersoonshuishoudens € 47.699 bedragen. De inkomensgrens voor de meerpersoonshuishoudens is vastgesteld op € 52.671.

Dit vergt dat medewerkers van woningcorporaties loonstroken, uitkeringen, inkomen ondernemers e.d., maar ook inkomen uit vermogen moeten kunnen vertalen naar de inkomensgrenzen van de EU-inkomenstoets (staatssteunregeling) en het passend toewijzen.

Meestal kan dat met behulp van de Verklaring Geregistreerd Inkomen (voorheen ook wel IBRI en IB60 genoemd), maar steeds vaker moet worden gerekend met actuele inkomensgegevens, zoals loonstroken en uitkeringsspecificaties. Die zijn vaak moeilijk te lezen.

Naast de inkomensgrenzen zijn er de afgelopen jaren naar aanleiding van Kamervragen door de Minister de nodige uitzonderingen voor specifieke casuïstiek bijgekomen op grond waarvan een sociale huurwoning toegewezen mag worden. Doordat de accountant een aparte (assurance) verklaring moet afgeven over het naleven van de wet- en regelgeving van de staatssteunregeling en omdat de marges gering zijn, luistert het nauwkeurig berekenen en vastleggen van een toewijzingsdossier nauw.

De cursus Passend toewijzen sluit aan bij deze cursus.

Het programma omvat onder andere

 • maximaal redelijke huurprijsgrens, liberalisatiegrens, huurgrenzen huurtoeslag
 • inkomensindicaties huishoudens
 • richtlijn inkomenstoetsing
 • huishoudsamenstelling en woningmutatie
 • onderbouwing & dossier
 • inkomen box 1, 2 en 3
 • winst uit onderneming
 • lezen uitkerings- en salarisspecificaties
 • belastbaar inkomen berekenen
 • prioriteiten
 • grensgevallen

Na afloop bent u in staat

 • u weet hoe het huishoudinkomen wordt bepaald en bent bekent met begrippen als verzamelinkomen en loon voor de loonheffing
 • u weet welke huishoudens zijn uitgezonderd 

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij toewijzing en verhuur van woningen waarbij de inkomenstoets getoetst moet worden aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst of op basis van actuele inkomensgegevens. Medewerkers die informatie verstrekken en vragen van huurders beantwoorden over deze onderwerpen.(Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 420,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 12,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dagdeel, (middag) van 13.00 uur - 16.30 uur DATA
 • 24 september 2024 - Regio Amsterdam
 • 14 november 2024 - Regio Nijmegen
UW INVESTERING 420,00, vrij van BTW

Download kalender

Download