Terug naar overzicht

Follow-up Financiën voor niet-financiële managers

Uw kennis weer opfrissen

Een veel gehoorde opmerking die ons de laatste tijd bereikt: Wat verandert de financiële wereld toch in een hoog tempo en wat betekent dat nu eigenlijk voor mij en mijn corporatie. Of het nu lang of kort geleden is dat u een financiële training hebt gevolgd, het is zeker in deze tijd als manager zinvol uw financiële kennis op peil te houden. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Hoe gaat uw corporatie daarmee om en wat betekent dat voor u? Om uw kennis weer op te frissen organiseert FBTA speciaal voor u een follow-up welke aansluit bij reeds eerder gevolgde financiële trainingen.

Gedurende twee interactieve dagen, zoals u van ons gewend bent, wordt u weer helemaal bijgepraat over de laatste actuele ontwikkelingen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen medewerkers van Meijburg & Co en BDO hun visie geven over de ontwikkelingen binnen de sociale huursector. Daarnaast is er alle ruimte om die onderwerpen nog eens aan de orde te stellen, waar u behoefte aan heeft. Na afloop bent u weer helemaal up-to-date voor wat betreft uw financiële kennis.

Gastsprekers

Dirk Jan Verdoorn, Trainer en eigenaar van Verdoorn bedrijfstrainers, zal op 13 november spreken over het onderwerp verandermanagement.

Dirk Jan Verdoorn, neemt u mee in de drijfveren en gedrag bij veranderingsmanagement. Gebruikmaken van drijfveren en gedrag bij verandermanagement. Wat zijn uw eigen drijfveren en sterktes in gedrag en hoe zet u die in bij verandermanagement. Succesvolle verandering door het beste uit de ander te halen. Hoe bereikt u de verandering die u wilt bereiken?

Piet Klop, Directeur-eigenaar Public values BV, zal op 14 november spreken over het onderwerp Benchmarking.

Over het algemeen is de benchmark van Aedes in de sector bekend, maar wat doen wij er vervolgens in de praktijk mee? Het management team stuurt op het behalen van resultaten, maar in hoeverre zijn die resultaten een goede afspiegeling van de werkelijkheid? Als een in de ogen van bestuur en de RvC goede resultaten leiden tot een minder goede score in de benchmark, wat doet u daar dan mee? Is de benchmark het doel, of een middel om het doel te bereiken? Kortom, wat is de zin of onzin van benchmarken en wat zegt het ons?

Het programma omvat onder andere

  • actualiteiten en wat zijn de gevolgen van de herziene Woningwet: voor de bedrijfsvoering en financiële sturing en verantwoording
  • financieel reglement
  • rol van de controller
  • sturen op resultaat, rendement en kasstromen
  • Autoriteit Woningcorporaties (AW): toezicht en beoordelen
  • fiscale risico's en toezicht
  • vermogensbeheer en treasury
  • vergroten kostenbewustzijn bij uw medewerkers

Doelgroep

Directeur/bestuurders, Leden van de Raad van Commissarissen en leden van het managementteam die eerder een financiële trainingen hebben gevolgd en hun financiële kennis willen opfrissen. (Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 975,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 30,00).

<

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 5 dagdelen verdeeld over 2 dagen DATA
  • 13 en 14 november 2019 - NH Hotel Nunspeet
UW INVESTERING € 975,00, vrij van BTW

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE studiepunten.

Download kalender

Download