Terug naar overzicht

Financiën voor niet-financiële medewerkers

Vergroot u kennis van financiën en ontdek hoe uw corporatie ervoor staat.

Financiën speelt een steeds grotere rol in de besluitvorming bij woningcorporaties. Externe invloeden zoals overheidsbeleid en vanzelfsprekend de opgaaf van corporaties spelen hierbij een belangrijke rol.

Om uw plannen ook in de toekomst te kunnen realiseren is het van groot belang dat uw organisatie een goed inzicht heeft in de financiële gevolgen hiervan.
Van belang is dat niet alleen het management maar ook de medewerkers meer inzicht krijgen in het financiële reilen en zeilen van de corporatie. Het kostenbewustzijn binnen uw organisatie vergroten is heden ten dage geen overbodige luxe.

Vragen als: Wat houdt het sturen op kasstromen nu eigenlijk in, wat is een marktwaarde en kan ik hierop sturen, hoe lees ik de balans en hoe staan we er in financieel opzicht nu eigenlijk voor, zijn hierbij van groot belang.
Speciaal voor medewerkers die hun financiële inzicht willen vergroten hebben wij de training “Financiën voor niet financiële medewerkers” ontwikkeld.

Het programma omvat onder andere

 • actualiteiten
 • nieuwe werkwijze WSW
 • financiering en financiële continuïteit
 • vormen van verslaglegging
 • sturen op kasstromen, welke onderscheiden we
 • lezen balans en interpreteren van balansposten
 • balanswaardering en waarderingsgrondslagen
 • waardesturing
 • lezen van de winst- en verliesrekening
 • hoe wordt de beleidswaarde bepaald en wat kan ik er mee
 • hoe wordt de rijkdom van de corporatie in kaart gebracht
 • begroten en meerjarenbegroting

Resultaat

 • u weet waar uw corporatie op moet sturen
 • u kent de belangrijkste geldstromen
 • u bent in staat om uw eigen jaarverslag te lezen
 • u weet hoe uw organisatie er in financieel opzicht voor staat
 • u kunt kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en interne financiering zelfstandig berekenen
 • u kunt financiële rapportages beter te beoordelen

Doelgroep

Functionarissen die meer inzicht in het financiële reilen en zeilen van corporaties willen krijgen.(Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 450,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 10,50).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1 dag zonder avondprogramma, (09.00 uur tot 16.30 uur) DATA
 • 19 september 2024 - Regio Nijmegen
 • 12 december 2024 - Regio Utrecht
UW INVESTERING € 450,00, vrij van BTW

Download kalender

Download