Terug naar overzicht

Begroten en financiële meerjarenplanning

Corporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven hetgeen betekent dat de financiële consequenties langdurig hun weerslag zullen hebben op de financiële positie. Om met name op de langere termijn in control te zijn en de financiële continuïteit te waarborgen is het van belang om de ontwikkeling van de financiële positie goed in beeld te brengen. De begroting maakt een belangrijk onderdeel uit van de Planning- & Controlcyclus bij woningcorporaties. De meerjarenbegroting is de basis waarop de verantwoordingsinformatie (dPi) wordt ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties en WSW en het is ook daarom van groot belang dat deze betrouwbaar en op tijd wordt opgesteld. Een gedegen administratie en mensen die kennis hebben van de regelgeving voor het opstellen van een (meerjaren)begroting voor woningcorporaties zijn daarbij onontbeerlijk. Wilt u ook uw bijdrage kunnen leveren? Na afloop van deze praktijk opgezette training bent u in staat de (meerjaren)begroting op efficiënte en effectieve wijze te helpen opstellen.

Het programma omvat onder andere

 • proces rondom begroten
 • deelbegrotingen en onderlinge samenhang
 • verantwoordelijkheid en taakstelling
 • verschil begroten en budgetteren
 • vaststellen basisscenario
 • gevoeligheidsanalyse
 • vaststellen waarderingsgrondslagen
 • inzicht in ontwikkeling financiële positie
 • vaststellen financieringsbehoefte
 • dPI verantwoordingsinformatie naar CorpoData

Resultaat

 • u kunt een meerjarenbegroting (helpen) opstellen
 • u kunt de uitgangspunten interpreteren en beoordelen
 • u kent de ontwikkeling van de financiële positie van uw corporatie
 • u weet welke relaties er binnen de begroting aanwezig zijn
 • u kent het risicoprofiel van uw corporatie
 • u kunt de eigen begroting lezen en interpreteren

Doelgroep

Medewerkers die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de financiële meerjarenbegroting. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdagen.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 795,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 15,00).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op
Ook in-company leverbaar!
DUUR 3 dagdelen, (van 09.00 uur tot 20.00 uur) UW INVESTERING € 795,00, vrij van BTW

Download kalender

Download