Terug naar overzicht

Begroten en Budgetteren

Het financiële huishoudboekje van corporaties staat onder druk. Voor corporaties is het belangrijk dat zij de vinger aan de pols houden.

Het belang van financiële sturing en verantwoordelijkheid neemt toe. Let wel: dit vraagstuk is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directie en het managementteam maar voor een ieder die werkzaam is bij een corporatie. Steeds meer corporaties gaan over tot het maken van prestatieafspraken met hun medewerkers. Hoe wordt dit vraagstuk belegd? Er wordt meer en meer gewerkt met taakstellende budgetten, waarbij niet alleen wordt gemeten op financiële uitkomsten maar ook of vooraf afgesproken activiteiten zijn/worden gerealiseerd. Voor het werken met, opstellen en vaststellen van budgetten, teneinde meer resultaatgericht te gaan werken, bieden wij u speciaal  de training “Begroten en Budgetteren” aan.

Het programma omvat onder andere

 • verschil begroten en budgetteren
 • waarom budgetteren?
 • doel en nut budgetteren
 • hoe wordt het budget opgebouwd
 • sturen en verantwoording op basis van budgetteren
 • onderscheid in kostensoorten
 • welke zijn wel en niet beïnvloedbaar
 • gevoeligheidsanalyse en parameters

Resultaat

 • u kunt de uitgangspunten van uw eigen budget interpreteren en beoordelen
 • u bent in staat om uw eigen budget op te stellen
 • u kunt sturen op uw eigen budget en daarover verantwoording afleggen.
 • u kunt de eigen begroting lezen en interpreteren

Doelgroep

Managers,leidinggevenden, projectmanagers en projectleiders die meer resultaatgericht willen gaan werken. (Aanvangsniveau MBO en trainingsniveau MBO/HBO).

Studiebelasting

Geen studiebelasting buiten de trainingsdag.

Prijs

De kosten van deelname aan deze training bedragen € 525,00, vrij van btw, exclusief de kosten voor verzorging en verblijf en cursusmateriaal (€ 10,00).

Meer informatie over kosten verzorging en verblijf.

Neem contact met ons op Direct inschrijven
Ook in-company leverbaar!
DUUR 1/2 dag oline van 09.00 uur tot 12.30 uur DATA
 • 21 november 2023 - NH Hotel Nunspeet
UW INVESTERING € 525,00 vrij van BTW

Download kalender

Download