Terug naar overzicht

Wegwijs in de Volkhuisvesting

Het klimaat waarbinnen corporaties werkzaam zijn verandert snel. Dit heeft ook voor uw corporatie grote gevolgen. Wat betekent dat voor het interne en externe toezicht? Hoe geeft uw corporatie invulling aan haar maatschappelijke taak? De rol van bewonerscommissie en ledenraden verandert eveneens. Hoe houdt u de vinger aan de pols? Hoe houdt u het overzicht en blijft u een goede gesprekspartner? Basis voor u ligt vast in de Overlegwet Huurder-Verhuurder.

Speciaal voor deze doelgroep bieden wij een training "Wegwijs in de Volkshuisvesting" aan.

Het programma bevat de volgende onderdelen

 • behandeling wettelijk kader
 • de herziene Woningwet
 • Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
 • beheer sociale huursector
 • huurprijzenwet
 • overlegwet huurder-verhuurder
 • intern en extern toezicht
 • behandeling actuele vraagstukken
 • strategisch voorraadbeleid
 • woonruimteverdeling
 • financiële sturing en verantwoording

Wat levert het u op

 • u weet hoe het wettelijke kader in elkaar zit, de herziene Woningwet en BBSH
 • u weet welke gevolgen huur-, onderhoud- en verkoopbeleid met zich meebrengt
 • u weet welke actualiteiten er spelen bij totstandkoming van beleid

Doelgroep

Leden van bewonerscommissie, huurdersverenigingen en van ledenraden.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download