Terug naar overzicht

Leergang Volkshuisvesting voor Gemeenten

Leergang Volkshuisvesting

In de Herziene Woningwet krijgen de Gemeenten een belangrijke rol toebedeeld. Corporaties dienen hun plannen met de Gemeenten af te stemmen en hierover prestatieafspraken te maken. 

Zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van alle ontwikkelingen? Weten zij hoe de sociale huursector in elkaar steekt en welke vraagstukken actueel zijn. 
Speciaal voor medewerkers welke betrokken zijn bij de volkshuisvesting heeft FBTA de “Leergang Volkshuisvesting” ontwikkeld. Deze leergang bestaat uit drie afzonderlijke dagdelen.

Doel van deze leergang is dat uw medewerkers inzicht krijgen in de actuele vraagstukken bij corporaties wat van hen een betere gesprekspartner maakt.
Resultaat hiervan is dat medewerkers vraagstukken beter kunnen plaatsen, vertrouwd raken met het vakjargon en dat zij inzicht krijgen in hun eigen rol en positie.
Wilt u meer weten welke onderwerpen er worden behandeld en hoe we deze leergang op uw behoefte kunnen afstemmen neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Programma dagdeel 1: Kennismaken met de Volkshuisvesting

 • de sector in het algmeen, beelden, cijfers en imago
 • historie en het ontstaan van de volkshuisvesting
 • de sector in het algemeen, beelden, cijfers en imago
 • woonakkoord, verhuurdersheffing en de gevolgen
 • Woningwet 2015 en de gevolgen

Programma dagdeel 2: Bindende prestatieafspraken, de inhoud en de stappen

 • woonvisie door de gemeente
 • het bod van de corporaties
 • mogelijkheden en beperkingen
 • geschillen

Programma dagdeel 3: Investeringen door corporaties

 • de financiële gevolgen van recente ontwikkelingen
 • waarderen tegen marktwaarde
 • DAEB en niet-DAEB 
 • investeringen in niet-DAEB
 • markttoets
 • geschillen
 • borging en financiering van projecten

Na afloop

 • bent u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de sociale sector
 • bent u een goede gesprekspartner als het gaat om vastgoed ontwikkeling/beheer
 • heeft u inzicht hoe de sociale huursector in elkaar steekt
 • kent u de belangrijkste risico’s die de Gemeente loopt

Doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn bij de Gemeente en betrokken zijn bij de sociale huursector binnen de Gemeente.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
DUUR 3 dagdelen (eventueel avonden) UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download