Terug naar overzicht

Leergang Volkshuisvesting voor Huurdersvertegenwoordigers en Bewonersraden

Leergang Volkshuisvesting

In de Herziene Woningwet krijgen de huurders een belangrijke plek toebedeeld. Corporaties moeten hun plannen overleggen en afstemmen met hun huurderorganen.
Hoe maakt u van uw huurders een betere gesprekspartner? Hoe zorgt u ervoor dat partijen dezelfde taal spreken en elkaar beter begrijpen? Dat beiden hetzelfde doel voor ogen hebben?
Speciaal voor huurdersvertegenwoordigingen en of bewonersraden heeft FBTA de “Leergang Volkshuisvesting” ontwikkeld. In slechts drie afzonderlijke dagdelen worden uw huurders geheel op de hoogte gebracht wat er van hun wordt verwacht en welke vraagstukken actueel zijn.
Doel van deze leergang is dat huurders inzicht krijgen in de actuele vraagstukken bij uw corporatie en wat van hen een betere gesprekspartner voor u maakt.
Resultaat hiervan is dat huurders vraagstukken beter kunnen plaatsen, vertrouwd raken met het vakjargon en dat zij inzicht krijgen in hun eigen rol en positie.
Ook voor uw huurders kan FBTA deze leergang geheel op maat verzorgen. 
Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Programma dagdeel 1: Kennismaken met de Volkshuisvesting

 • de sector in het algemeen, beelden, cijfers en imago
 • historie en het ontstaan van de volkshuisvesting 
 • BBSH, de zes prestatievelden
 • actualiteiten 
 • woonakkoord, verhuurdersheffing en gevolgen
 • verhuurdersheffing
 • Woningwet 2015 en gevolgen

Programma dagdeel 2: De Woningcorporatie

 • hoe is de corporatie georganiseerd?
 • renovatie en Onderhoud: planmatig, en niet planmatig
 • het verhuurproces
 • de jaarlijkse huurverhoging
 • servicekosten
 • wijkbeheer, leefbaarheid en overlast
 • hoe staan corporaties er in financieel opzicht voor

Programma dagdeel 3: Bewonersparticipatie

 • de Overlegwet, rechten en plichten van huurdersorganisaties
 • tips voor een constructief overleg
 • nieuwe vormen van participatie
 • tijdelijke projectcommissies
 • eenmalige bijeenkomsten 
 • niet alleen praten, maar ook doen

Na afloop

 • is huurdersorgaan op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de sector
 • is uw huurdersorgaan een betere gesprekspartner voor uw corporatie 
 • krijgt uw huurdersorgaan meer inzicht in hun eigen rol en toezicht

Doelgroep

Huurdervertegenwoordigers en Bewonersraden.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
DUUR 3 dagdelen (eventueel avonden) UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download