Terug naar overzicht

Leefbaarheid in de wijken

Leefbaarheid is belangrijk, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat is nu taak en de rol van de corporatie? Wat doen we wel en wat doen we niet? En moet u alles zelf doen of kunt ook collegacorporaties betrekken in het werken aan leefbaarheid? En wat is een goede aanpak? Welke acties en projecten op gebied van leefbaarheid gebeuren er zoal bij corporaties? Wat zijn hun succesverhalen en mislukkingen?

In deze korte training van slechts één dag krijgt u antwoord op de bovenstaande vragen. U ontmoet collega’s waarmee u ervaringen kunt uitwisselen en krijgt daarbij de middelen aangereikt om in de praktijk succesvol en slagvaardig te kunnen werken:

Quick scan taakopvatting corporatie: Door de quick scan in te vullen ontdekt u wat de visie is van uw corporatie op leefbaarheid en ontdekt u de slagkracht van de organisatie op dit gebied.

Een aantal uitgewerkte voorbeelden van succesvolle projecten en acties: U ontvangt een projectenboek met waarin tientallen uitgewerkte voorbeelden van leefbaarheidacties.

Stappenplan:U ontvangt een stappenplan waarmee u op complex, wijk of buurtniveau aan leefbaarheid kunt werken.

Het programma omvat onder andere

 • waarom werken corporaties aan leefbaarheid?
 • korte historie
 • wet- en regelgeving
 • het begrip leefbaarheid
 • schoon, heel en veilig
 • sociale cohesie
 • de organisatie en leefbaarheid
 • taken, functies en samenwerking
 • aansturing en management
 • voorbeelden van projecten en acties
 • planmatig werken aan leefbaarheid
 • het betrekken van bewoners
 • do’s en don’ts

Resultaat

 • u kunt intern de randvoorwaarden creëren die nodig zijn
 • u weet hoe u planmatig aan leefbaarheid kunt werken
 • u kent vele voorbeelden van acties en projecten die u in kunt zetten
 • u kent de belangrijkste manieren om bewoners te betrekken bij acties en projecten

Doelgroep

Medewerkers die zich bezig houden met het ontwikkelen/uitvoeren van wijkvisies en wijkplannen, medewerkers die informatie moeten verstrekken aan bewonerscommissies of wijkplatforms.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download