Terug naar overzicht

Huurcommissie en servicekosten

Servicekosten zijn een steeds grotere bron voor discussie. Volgens de wet vallen daar alleen de vergoedingen voor de in verband met de bewoning van de woning geleverde zaken en diensten onder (waarmee de zogenoemde zorgcomponenten, bijvoorbeeld, afvallen), maar dat criterium “in verband met de bewoning” roept toch nog veel vragen op.  En dat niet alleen: voor sommige diensten, die wel bij de bewoning passen, worden servicekosten gerekend, maar daar haalt de rechter een streep doorheen, omdat de kosten uit de kale huuropbrengst moeten worden bestreden. De kosten van onderhoud aan de woning, bijvoorbeeld, mogen niet aan de huurders worden doorberekend, maar komen voor rekening van de verhuurder. Bij sommige service hebben beide partijen baat. De huismeester, bijvoorbeeld, voert huurders- en verhuurderstaken uit. Dergelijke kosten horen over beide partijen te worden verdeeld. Over die verdeling zijn partijen het lang niet altijd eens. Soms staat de door de verhuurder gehanteerde verdeelsleutel zelf ook ter discussie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij collectieve stookkosten. Is een verhuurder verplicht om individuele meters te plaatsen of mag hij op basis van het kameraantal afrekenen? Of op basis van verwarmd vloeroppervlak?

Huurders klagen daarnaast niet zelden over de kwaliteit van de zaak of dienst die in hun ogen te wensen overlaat, waardoor het redelijk zou zijn, dat de verhuurder een deel van de kosten voor eigen rekening neemt. Er wordt bijvoorbeeld niet goed schoongemaakt. Of de stookkosten zijn onnodig hoog, omdat de isolatie niet deugt. Als partijen het niet eens kunnen worden kan de huurcommissie om een oordeel worden gevraagd.

Deze interactieve training zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de onderliggende regel­geving en in het huurcommissiebeleid. U leert hoe u de zaken het beste kunt voorbereiden, zowel voor het (documenten)onderzoek als voor de zitting. U krijgt tips waar u vooral op moeten letten. We staan ook stil bij de voorschotprocedure en bij de leges. En bij de 70%-regeling.

Werkwijze

Voor de start van de opleiding en tijdens de opleiding inventariseert de docent de praktijkvragen bij de deelnemers. Deze worden tijdens de cursus beantwoord. De informatie wordt op een praktijkgerichte wijze gegeven waarbij voldoende ruimte is voor vragen.

Het programma omvat onder andere

 • wat zijn servicekosten in de zin der wet
 • wat is een all-inprijs
 • wettelijk toetsingskader
 • het Besluit Servicekosten en het Besluit Kleine Herstellingen
 • beleid huurcommissie; rechtspraak (summier)
 • informatievoorziening huurders
 • informatievoorziening huurcommissie
 • huurcommissie zitting
 • kritisch lezen van de uitspraak
 • leges
 • voorschotbeoordeling
 • de 70%-regel
 • praktijkvragen
 • gevolgen Warmtewet

Na afloop

 • bent u helemaal op de hoogte van de actuele stand van zaken op dit gebied
 • kent u de rechten en plichten van huurders en verhuurder met betrekking tot servicekosten en aanverwante zaken
 • heeft u handvatten voor een gestructureerde aanpak van dit type huurcommissiezaken

Doelgroep

Medewerkers afdeling servicekosten.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download