Terug naar overzicht

Huurcommissie en de huurprijswijziging

Huurprijzen worden als regel jaarlijks per 1 juli aangepast. Daarvoor bestaan regels. De corporatie stelt binnen die regels haar beleid vast. Sinds 2012 kan bij de huurverhoging rekening worden gehouden met het inkomen van de huurder. De minister stelt jaarlijks de percentages vast, waarmee de huurprijzen ten hoogste mogen worden verhoogd. De maximaal redelijke huurprijs hangt af van de kwaliteit van de woonruimte, uitgedrukt in punten. De huurprijsgrens gaat jaarlijks met het inflatiecijfer omhoog met als gevolg dat ook een maximale huurprijs jaarlijks kan worden verhoogd.

De huurverhoging is geen automatisme; de verhuurder moet die voorstellen. De huurder kan bezwaar maken. Doet hij dat niet, maar betaalt hij de voorgestelde verhoging ook niet dan kan de verhuurder “rappelleren”. Zijn partijen het niet eens, dan kan de verhuurder de huurcommissie inschakelen. Die commissie beoordeelt of de huurverhoging correct is aangezegd en, is dat het geval, of deze redelijk is, dat wil zeggen binnen de materiële regels past. Voor geliberaliseerde huurprijzen gelden andere regels. Daar bemoeit de huurcommissie zich in beginsel niet mee. In beginsel, partijen kunnen de huurcommissie als geschillenbeslechter aanwijzen.

De huurcommissie kan ook worden ingeschakeld om een huurverhoging in verband met geriefsverbeteringen te beoordelen. De huurder kan daarnaast bij de huurcommissie terecht voor toetsing van de aanvangshuurprijs, ook die boven de liberalisatiegrens.

Deze interactieve training zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de van toepassing zijnde regels. We staan uitgebreid stil bij het woningwaarderingsstelsel. U leert hoe u de zaken die aan de huurcommissie worden voorgelegd het beste kunt voorbereiden. U krijgt tips waar u vooral op moeten letten. Er is een wetswijziging op komst, waar ook op zal worden ingegaan.                       

Werkwijze

Voor de start van de opleiding en tijdens de opleiding inventariseren we de praktijkvragen bij de deelnemers. Deze worden tijdens de cursus beantwoord. De informatie wordt op een praktijkgerichte wijze gegeven waarbij voldoende ruimte is voor vragen.

Het programma omvat onder andere

 • “huurbeleid”; landelijk en op corporatieniveau
 • waar moet een huurprijswijzigingsvoorstel aan voldoen
 • het Woningwaarderingsstelsel en het Energielabel in het bijzonder
 • inkomensafhankelijke huurverhoging en de “terugdraairegeling”
 • huurprijsverlaging
 • liberalisatie
 • huurverhoging in verband met geriefsverbeteringen
 • huurcommissie zitting
 • kritisch lezen van de uitspraak
 • praktijkvragen

Na afloop

 • bent u helemaal op de hoogte van de regels op dit gebied
 • heeft u ruim voldoende kennis van het puntensysteem om de huurcommissie onderzoeken (en zittingen) goed te kunnen voorbereiden
 • beschikt u over handvatten voor een gestructureerde aanpak van dit type huurcommissiezaken

Doelgroep

Medewerkers afdeling strategie en beleid en medewerkers huuradministratie (huurcommissiezaken).

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
UW INVESTERING Prijs op aanvraag

Download kalender

Download